Apeliacinis procesas: pagrindinės civilinio proceso kodekso naujovės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apeliacinis procesas: pagrindinės civilinio proceso kodekso naujovės
Alternative Title:
Appeal: the main novelties in the new Code of Civil procedure
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2003, Nr. 37 (29), p. 8-18
Keywords:
LT
Apeliacija; Apeliacinis procesas; Civilinio proceso kodeksas; Civilinis procesas; Kodeksas.
EN
Appeal; Appeal procedure; Civil procedure; Code; Code of civil procedure; Lithuania.
Summary / Abstract:

LT2002 m. vasario 28 d. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino naująjį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksą (toliau tekste – naujasis CPK). Jis įsigaliojo nuo 2003 m. sausio 1 dienos. Nors naujajame CPK daugiausia reformų patyrė pirmosios instancijos teismo procesas, nemažai naujovių yra ir apeliacinį procesą reglamentuojančiose nuostatose. Apeliacinio proceso pokyčiai daugiausia lemti įstatymų leidėjo siekio išspręsti praktikoje per trejetą ribotos apeliacijos galiojimo metų pastebėtas problemas, optimizuoti apeliacinį procesą, padaryti jį paprastesnį, trumpesnį ir ekonomiškesnį. Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti naujajame CPK įtvirtintas apeliacinį procesą reglamentuojančias nuostatas, lyginant su analogiškomis 1964 m. redakcijos Civilinio proceso kodekso (toliau tekste – 1964 m. redakcijos CPK) nuostatomis. Straipsnio apimtis ribota, visų CPK numatomų naujovių apžvelgti neįmanoma, todėl straipsnyje apsiribojama, autorės manymu, esmingiausių apeliacinio proceso naujovių apžvalga. Kartu straipsnyje siekiama atkreipti dėmesį į kai kuriuos įstatymų leidėjo naujojo CPK nuostatose paliktus netikslumus bei galimas apeliacinio proceso normų taikymo problemas. Atsižvelgiant į tai, jog daugiausia nesutarimų kyla dėl apeliacinio proceso esmės ir paskirties, atskira straipsnio dalis paskirta apeliacinio proceso esmę atskleidžiančių CPK nuostatų analizei. Kitos straipsnio dalys išskirtos atsižvelgiant į pagrindines apeliacinio proceso stadijas: apeliacinio skundo priėmimą, pasiruošimą nagrinėti apeliacinę bylą, bylos nagrinėjimą apeliacinės instancijos teisme bei apeliacinės instancijos teismo teises bylą išnagrinėjus iš esmės. [Iš leidinio]

ENIn the beginning of the year 2002 the Seimas has passed the new Code of civil procedure of the Republic of Lithuania, which will come into force on the 1st of January 2003. Although the main novelties of this legal document are related to the first instance procedure, the appellate procedure has undergone plenty of reforms as well. The aim of this article is to compare the provisions of the new Code of civil procedure, regulating the appellate procedure, with the similar provisions of the Code of civil procedure of 1964, in order to disclose the main changes of legal regulation. As the limited scope of the article prevents the possibility to disclose all the novelties, the article deals only with the main ones. In addition, the article aims to spotlight some inaccuracies of the new legal regulation as well as possible problems of functioning of the new appeal. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35528
Updated:
2018-12-17 11:14:08
Metrics:
Views: 8    Downloads: 2
Export: