Apeliacija Lietuvos administraciniame procese: pagrindinės reformos kryptys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apeliacija Lietuvos administraciniame procese: pagrindinės reformos kryptys
Alternative Title:
  • Appeal in the Lithuanian administrative proceedings: key directions of reform
  • Appeal in administrative proceedings: principal reform directions
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 4 (82), p. 13-20
Keywords:
LT
Administracinė teisė / Administrative law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LT1999 m. Lietuvoje įkūrus administracinius teismus, skubiai turėjo būti sprendžiama procesą šiuose teismuose reglamentuojančio teisės akto problema. [...] Kodifikuoto akto rengimas yra daug laiko reikalaujantis procesas, ypač atsižvelgiant į tai, kad Lietuva neturėjo administracinių teismų funkcionavimo patirties. LR administracinių bylų teisenos įstatymas (toliau – ABTĮ) buvo parengtas iš esmės perimant tuo metu galiojusio Civilinio proceso kodekso (toliau – 1964 m. CPK) normas, kai kurias jų atitinkamai modifikuojant siekiant pritaikyti administracinių bylų teisenos specifikai. Tai pasakytina ir apie apeliacinį procesą reglamentuojančias ABTĮ nuostatas. Suprantama, kad atskirų teisės aktų nuostatų perkėlimas ir modifikavimas, neturint aiškios atitinkamo proceso koncepcijos, tegali būti laikinas problemos sprendimo būdas. Šiandieninis apeliacinio proceso teisinis reglamentavimas ABTĮ toli gražu negali būti pripažintas tobulu. Nemažai apeliacinio proceso spragų jau atsiskleidė praktinėje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo veikloje. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu rengiamas naujas Lietuvos administracinio proceso kodeksas, straipsnyje siekiama apžvelgti pagrindines apeliacinio proceso administracinėse bylose tobulinimo kryptis. Ribota straipsnio apimtis neleidžia išsamiai išanalizuoti visų būtinų apeliacinį procesą reglamentuojančių nuostatų pakeitimų, todėl apsiribojama esminių, koncepcinių klausimų analize – kaip turėtų būti suprantama apeliacijos administraciniame procese paskirtis, kokie principai turėtų būti taikomi apeliaciniame procese. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Administraciniai teismai; Administracinių bylų teisena; Apeliacija; Administrative courts; Administrative proceedings; Appeal.

ENIn 1999, when administrative courts were established in Lithuania, an urgent need arose to develop a legal act regulating the proceedings to be followed by these courts. The development of a codified act is a time-intensive process, particularly bearing in mind the lack of experience on the part of Lithuania in respect to the operation of administrative courts. The Law on Administrative Proceedings (hereinafter referred to as the LAP) was drafted by transposing some of the legal norms provided for in the then effective Civil Procedure Code (hereinafter referred to as the 1964 CPC) and modifying them to bring them in line with the specifics of the administrative proceedings. This is also relevant for the LAP provisions regulating the appellate proceedings. Undoubtedly, the transposition of several provisions of the legal act, with some modification and the lack of the overall concept of proceedings, may only serve as an interim measure. The current regulation of administration proceedings by the LAP is far from being perfect. Quite a few gaps of the appellate proceedings showed in the practice of the Supreme Administrative Court of Lithuania. Bearing that in mind, a new draft Code of Administrative Proceedings in underway. The narrow scope of the article does not give room for a comprehensive analysis of all the necessary amendments regulating the appellate proceedings. Therefore, it is limited to analysing the key conceptual issues: the purpose of the appellate administrative proceedings and the principles to be followed.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5371
Updated:
2020-09-11 18:54:23
Metrics:
Views: 52    Downloads: 7
Export: