Įrodymai ir įrodinėjimas mokestinių ginčų nagrinėjimo procese

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įrodymai ir įrodinėjimas mokestinių ginčų nagrinėjimo procese
Alternative Title:
Evidence and burden of proof in tax disputes' process
In the Journal:
Teisė. 2004, t. 53, p. 117-139
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas įrodymų ir įrodinėjimo reglamentavimas mokestinių ginčų nagrinėjimo procese, įrodinėjimo pareigos nustatymas mokestinio ginčo šalims ir apžvelgiamos galimos įrodymų rūšys, jų teikimo ir vertinimo ypatumai, taip pat įrodinėjimo procese iškylančios problemos, dažniausiai pasitaikančios nagrinėjant mokestinius ginčus. [...] Įrodinėjimo pareigą turi abi mokestinių ginčų šalys, ir mokesčių administratorius, ir mokesčių mokėtojas. Kiekviena šalis privalo nagrinėjant mokestinį ginčą savo teiginius pagrįsti surinktais rodymais. Pažymėtina, kad mokesčių administratorius patikrinimo metu konstatuodamas, kad mokesčių mokėtojas padarė tam tikrą pažeidimą, privalo pagrįsti savo išvadas surinktais įrodymais, analizuodamas jų turinį, tirdamas jų tikrumą, pakankamumą, sąsajumą, leistinumą ir tarpusavio ryšį, bei kritiškai, objektyviai ir nešališkai vertinti visus reikšmingus įrodymus, turinčius reikšmės pažeidimui konstatuoti. Įrodymų sąvoka ir įrodinėjimo priemonės iki šiol apibrėžti tik Administracinių bylų teisenos įstatyme. Dažnai susiklosto situacijų, kai skirtingos mokestinius ginčus nagrinėjančios institucijos skirtingai vertina tuos pačius įrodymus, o tai turi neigiamą įtaką mokestinių ginčų nagrinėjimo praktikai. [...] Straipsnyje konstatuota, kad fizinių asmenų paaiškinimai turėtų būti vertinami byloje kartu su kitais surinktais įrodymais, t. y. juose pateikiama informacija turėtų būti patvirtinta papildomai surinktais įrodymais. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Mokestinė teisė; Mokestinis ginčas; Įrodinėjimas; Tax law; Tax dispute; Evidence.

ENThe article analyses regulation of evidence and proving in the process of judgement of tax disputes, the establishment of the duty to prove for the parties to a tax dispute and overviews possible types of evidence, the characteristics of providing and assessing it as well as issues of proving that often arise in tax disputes. [...] The duty of proving rests with both parties to tax disputes – both the tax administrator and the taxpayer. Each party must support their statements with evidence. It must be stressed that when the tax administrator states that the tax payer committed a violation, they have to support their findings with evidence by analysing its contents, investigating its accuracy, sufficiency, acceptability and interrelation and evaluate critically and objectively every significant piece of evidence to state the fact of violation. The concept of evidence and the tools of proving have so far been defined only in the administrative case process law. Often there are situations when different institutions that investigate tax disputes assess the same evidence differently, causing negative effects on the practice of tax dispute judgement. [...] The article states that explanations by private individuals should be appraised in the case together with other evidence to support the information with additional proof. [...].

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4864
Updated:
2018-12-20 23:01:00
Metrics:
Views: 59    Downloads: 18
Export: