Baudžiamojo įsakymo procesas : proceso be įprastojo nagrinėjimo teisme ypatumai ir įtariamojo (kaltinamojo) procesinės garantijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baudžiamojo įsakymo procesas: proceso be įprastojo nagrinėjimo teisme ypatumai ir įtariamojo (kaltinamojo) procesinės garantijos
Alternative Title:
Procedure of a penal order: the peculiarities of the procedure in the absence of the main court hearing and the procedural guarantees of a suspect (accused)
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2008, Nr. 6 (108), p. 67–75
Keywords:
LT
baudžiamasis procesas; baudžiamojo įsakymo procesas.
EN
criminal proceeding; criminal procedure of penal order.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas vienos iš šiuo metu galiojančio Baudžiamojo proceso kodekso (toliau - BPK) supaprastinto proceso formų - teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo proceso (toliau - baudžiamojo įsakymo procesas) -analizei. Autorius apibūdina baudžiamojo įsakymo proceso esmę ir ypatumus, pagrindžia šio proceso galimybę šiuolaikiniame baudžiamajame procese, atskleidžia praktinę jo reikšmę. Baudžiamojo įsakymo proceso ypatumai leidžia kelti įvairių klausimų, kaip antai: ar pakankamos yra įtariamojo (kaltinamojo) teisės į gynybą procesinės garantijos; ar pakankamai užtikrinamas remiantis rungimosi principu keltinas procesinis gynybos ir kaltinimo šalių lygiateisiškumas, kai kalbama apie teisę reikalauti nagrinėjimo teisme; ar pakankamos yra nukentėjusiojo procesinės garantijos; kuo yra grindžiamas teismo baudžiamasis įsakymas: duomenimis ar įrodymais; ar tokia pati kaip ir nuosprendžio yra įsiteisėjusio teismo baudžiamojo įsakymo prejudicinė reikšmė kitose bylose, ar turėtų būti numatyta galimybė apskųsti priimtą teismo baudžiamąjį įsakymą aukštesnės instancijos teismui ir kt. Šiame straipsnyje plačiau bus analizuojami tik klausimai, susiję su įtariamojo (kaltinamojo) teisėmis ir procesinėmis garantijomis baudžiamojo įsakymo procese. Remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, Vokietijos Federalinio Konstitucinio Teismo, Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau - EŽTT) jurisprudencija, autorius pritaria, kad baudžiamojo įsakymo procese būtina atsakingai paisyti kaltinamojo teisių, ypač teisės į bylos nagrinėjimą teisme bendrąja tvarką ir teisės į gynybą. [Iš leidinio]

ENThe article is dedicated to the analysis of one of the forms of the simplified process of the presently valid Code of Criminal Procedure, i. e. the process of adoption of a punitive ruling by a court (hereinafter referred to as the process). The author characterizes the essence and particularities of the process, substantiates its possibility within the modern punitive process and reveals its practical significance. The particularities of the process allow for raising different questions, such as the question on sufficiency of the guarantees of the right of the suspect to defense, sufficiency of the ensuring of equality between the defense and the parties to the accusation, when the right to require a court hearing is discussed, the sufficiency of the guarantees of the victim; the basis for punitive ruling of the court – i. e. the data or evidence; the similarity of the prejudicial meaning of the punitive ruling of the court to the ruling in other cases and the possibility of foreseeing the possibility of appeal against the punitive ruling, adopted by the court to a court of a higher instance, etc.. The article provides a wider analysis only with regard to the issues, pertaining to the rights of and the guarantees, ensured to the suspect/defendant within the process of the punitive ruling. Referring to the jurisprudence of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania, the Federal Constitutional Court of Germany and the European Court of Human rights, the author agrees that there is a need to take into consideration the common procedure of the rights of the defendant, especially the right to hearing of the case in court and the rights to defense within the process of the punitive ruling.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14209
Updated:
2018-12-20 23:16:35
Metrics:
Views: 14    Downloads: 4
Export: