Šalies pareiga rūpintis proceso skatinimu Lietuvos, Latvijos ir Estijos civiliniame procese

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šalies pareiga rūpintis proceso skatinimu Lietuvos, Latvijos ir Estijos civiliniame procese
Alternative Title:
Party's duty to take care of the encouragement process in the civil procedure of Lithuania, Latvia and Estonia
In the Journal:
Teisė. 2004, t. 51, p. 73-85
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Civilinio proceso kodeksas; Baltijos valstybės.
EN
Civil Procedure code; Baltic States.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama šalies pareigos rūpintis proceso skatinimu sąvoka, jos klasikinis turinys ir pareigos realizavimo apimtis Baltijos šalių naujuose civilinio proceso kodeksuose. Be to, išsamiai aptariami šalies nesugebėjimo tinkamai atlikti pareigą padariniai: sprendimo už akių priėmimas, teismo teisė atsisakyti priimti per vėlai pateiktus įrodymus ir pan. Atkreipiamas dėmesys, kad sprendimas už akių gali būti priimamas tik tada, jei šalis neatlieka pareigos rūpintis proceso skatinimu, t. y. neatvyksta į teismo posėdį arba neatlieka įstatyme numatyto procesinio veiksmo. Be to, šis sprendimas gali būti pateiktas tik atliekančios savo pareigą šalies prašymu. Teismo teisė atsisakyti priimti pavėluotai pateiktus įrodymus priklauso nuo papildomų sąlygų (teismas turi būti įgyvendinęs jam priklausančią išaiškinimo pareigą, šalies kaltę, neįgyvendinus jai priklausančios pareigos rūpintis proceso skatinimu). Straipsnyje aptariama svarbių neatvykimo į teismo posėdį priežasčių koncepcija. Taip pat analizuojami kitos šalies pareigos rūpintis proceso skatinimu neatlikimo padariniai: atlyginti kitai šaliai jos turėtus nuostolius bei teismo teisė paskirti kaltajai šaliai baudą. Autoriaus nuomone, tokia padėtis negarantuoja proceso koncentruotumo principo įgyvendinimo bei neužtikrina šalies pareigos rūpintis proceso skatinimu tinkamo įgyvendinimo, baudos skyrimo efektyvumas yra pakankamai abejotinas, kadangi tai negarantuoja atsiliepimo pateikimo laiku ir baudos paskyrimo momentu procesas jau bus užvilkintas. Daroma išvada, kad šalies pareiga rūpintis proceso skatinimu geriausiai užtikrinta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse. [versta iš angliškos santraukos]

ENArticle thoroughly examines the concept of the party's duty to provide encouragement of the process, the classical contents and the duty's realization extent in the Civil Procedure codes of the Baltic States. Moreover the article exhaustively discusses the consequences of a party's failure to carry out the duty properly: making a decision without presence, the court's right to refuse to accept proofs presented too late, etc. The Author draws attention to the fact that a decision without presence can only be made if the party fails to carry out it's duty to provide encouragement of the process, i. е., it did not arrive to a court session or did not present the preparatory procedural document. Furthermore this decision can be made based exclusively on a request by a party, which has carried out its duty. Meanwhile the court's right to refuse to accept proofs presented too late is dependant on additional conditions (the court has to have realized the duty of exposure, the party's guilt, essential delay of the process). The concept of importance of the reasons for failure to arrive to a court session is also discussed in the article. In addition, the article discusses the consequences of another party's failure to carry out the duty to provide encouragement for the process: the possibility to adjudge suffered losses and the courts right to sentence the guilty party to pay a fine. The Author thinks that when talking about the proper fulfilment of a party's duty to provide encouragement of the process, the fines are the least effective measure because the judgement takes place after a failure to carry out this duty and does not address the problem of delaying the process. The Author makes a conclusion that the idea of the party's duty to provide encouragement of the process is realized in the most complete manner in the Civil Procedure of Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46240
Updated:
2018-12-17 11:29:39
Metrics:
Views: 31    Downloads: 10
Export: