Apeliacija administraciniame procese : teisės kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą ribojimo galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apeliacija administraciniame procese: teisės kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą ribojimo galimybės
Alternative Title:
Appeal in administrative proceedings: prerequisites to limit the right of appeal to the Supreme Administrative Court of Lithuania
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 6 (84), p. 41-47
Keywords:
LT
Administraciniai teismai; Administracinis procesas; Apeliacija; Apeliacijos ribojimai.
EN
Administrative courts; Administrative procedings; Appeal; Limitations of appeal.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas poreikis riboti teisę kreiptis su apeliaciniu skundu į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą ir galimi apeliacijos teisės ribojimo būdai. Teisės kreiptis į aukštesnės instancijos teismą, kaip vienos esminių procesinių garantijų, ribojimas nėra ir negali būti savitikslis – jis pateisintinas siekiu užtikrinti protingą pusiausvyrą tarp poreikio pašalinti galimas žemesnės instancijos teismo klaidas ir aukščiausios instancijos teismo užduoties formuoti vienodą teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus. Todėl analizuojant teisės kreiptis į tam tikros pakopos teismą ribojimo galimybes pirmiausia privalu atsakyti, kokius tikslus įstatymų leidėjas kelia šiai teisminės kontrolės pakopai ir ar apeliacijos teisės ribojimas yra tikslingas atsižvelgiant į esamas aplinkybes. Nustačius, kad Lietuvoje egzistuoja prielaidos riboti apeliacijos teisę administracinėse bylose, turi būti įvertinta, kuris iš Europos valstybėse tradiciškai taikomų apeliacijos ribojimo būdų galėtų būti tinkamiausias Lietuvos administraciniam procesui. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the need for limiting the right of appeal to the Supreme Administrative Court of Lithuania and the possible methods of limitation. Limitations of the right to appeal, one of the most important procedural guarantees, are not and may not be self-explanatory – they are justified by the aim to ensure a reasonable balance between the necessity to eliminate possible mistakes of lower instance courts and the proper fulfilment of the highest instance court’s task of ensuring the unity of judicial practice. The tasks assigned to the Supreme Administrative Court of Lithuania, the enormous caseload of this court, the rather high percentage of the decisions of regional administrative courts left unchanged after appeal and the peculiarities of the procedure for hearing administrative disputes provide a reason for a serious discussion of the possibility of limiting the right of appeal to the Supreme Administrative Court in the newly drafted Code of Administrative Procedure of Lithuania. There are three different traditional methods of qualifying the limitations of right to appeal – listing all the limitations of the right to appeal in the law (the system of statutory limitations), granting the right to the court, which has passed a decision under appeal, and/or the court of higher instance to issue a leave to appeal (the leave system), or combining both of the above-mentioned methods (a mixed system). The author argues that, taking into account the advantages and the shortcomings of those methods, as well as peculiarities of disputes within the jurisdiction of administrative courts in Lithuania, the system of leaves to appeal would be the best solution.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5373
Updated:
2018-12-17 11:47:38
Metrics:
Views: 121    Downloads: 2
Export: