Lietuvos CPK įgyvendinimo problemos : nacionaliniai ir tarptautiniai aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos CPK įgyvendinimo problemos: nacionaliniai ir tarptautiniai aspektai
Publication Data:
Vilnius : Teisinės informacijos centras, 2007.
Pages:
395 p
Notes:
Bendraautoriai : D. Asser, E. Baltutytė, A. Driukas, P. Koverovas, E. Laužikas, L. Gumuliauskienė, R. Vershuur, J. Uitdehaag, V. Nekrošius, A. Norkūnas, C.H. van Rhee, V. Valančius, V. Višinskis.
Keywords:
LT
Civilinio proceso kodeksas; Aukščiausiasis Teismas; nutarimai; Europos Sąjunga.
EN
Code on Civil Procedure; Supreme Court; Ruling; European Union.
Summary / Abstract:

LTTeisinių santykių sudėtingumas, daugybė naujų įstatymų, nuolatinė jų kaita, integracija į Europos teisės sistemą, gausesnė tarptautinio civilinio proceso normų taikymo praktika išryškino Lietuvos CPK taikymo nacionalinius ir tarptautinius probleminius aspektus. Olandijos ir Lietuvos mokslininkai siekia identifikuoti aktualiausias CPK įgyvendinimo problemas, atskleisti jų esmę, ieškoti geriausių sprendimo būdų. Kolektyvinės monografijos autoriai rėmėsi civilinio proceso doktrina, nacionalinio ir kitų valstybių teisės mokslo patirtimi, teismų praktika. Knygoje aiškinamos ir analizuojamos CPK normos, jų taikymo problemos. [Iš leidinio]

ENComplexity of legal relations, the multitude of the new laws and their continuous changes, the integration into the European legal system, the more plentiful practice of application of the international civil process norms highlighted the national and international problematic aspects of application of the Code of Civil Proceedings of Lithuania. Dutch and Lithuanian scientists strived for identification the most relevant problems, pertaining to implementation of the Code of Civil Proceedings, revealing their essence and searched for the best ways for their resolution. The authors of the collective monograph referred to the doctrine of civil proceedings, the experience of the national and other countries’ law science and the court practice. The book interprets and analyzes the norms of the Code of Civil Proceedings and their application problems.

ISBN:
9955300000
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13295
Updated:
2020-12-09 21:11:57
Metrics:
Views: 29
Export: