Supaprastintas civilinis procesas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Supaprastintas civilinis procesas
Publication Data:
Vilnius : Justitia, 2007.
Pages:
303 p
Keywords:
LT
civilinis procesas.
EN
civil procedure.
Summary / Abstract:

LTKnygoje aptariamos problemos, kylančios teismuose taikant supaprastintą civilinį procesą reglamentuojančias nuostatas, ir siūlomi jų sprendimo būdai. Išsamiai nagrinėjamas teismo įsakymo procesas, dokumentinis procesas, ginčų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procesas ir daikto valdymo pažeidimų bylų nagrinėjimo procesas. Siekiama pateikti ir teorinius atitinkamų teisės institutų pagrindus, atsakyti į klausimą, kodėl įstatymų leidėjas pasirinko vieną ar kitą teisinio reguliavimo modelį. Nemažai dėmesio skiriama naujiems supaprastinto proceso srities Europos Sąjungos reglamentų projektams, kurie, priimti, bus tiesiogiai taikomi nacionaliniuose teismuose. Be to, gvildenama supaprastinto proceso samprata, apžvelgiama istorinė proceso supaprastinimo idėjos raida. Leidinys bus naudingas tiek praktikuojantiems teisininkams, ypač teisėjams, advokatams, kitiems su bylinėjimusi teismuose susiduriantiems asmenims, tiek į civilinio proceso teisės mokslą besigilinantiems studentams.

ENThe book discloses problems that arise in courts when applying regulatory provisions of the simplified civil procedure and suggests ways of solving them. The author explicitly analyses the process of legal orders, documentary process, process of settling small claim disputes, and the process of solving object management cases; and aims to deliver a theoretical framework of relevant legal institutes and answer the question why a legislator has chosen one or another legal regulation model. A lot of attention is paid to new EU regulation projects in the area of simplified civil procedure which, when adopted, will be directly applied in national courts. In addition, the author discusses the concept of simplified procedure and overviews historical development of simplified procedure idea. The publication will be useful to legal practitioners, judges, lawyers, other persons related to law suits, and civil procedure law students.

ISBN:
9789955616269
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13289
Updated:
2016-05-21 19:25:41
Metrics:
Views: 67
Export: