Šalių sutaikymas kaip civilinio proceso tikslas ir jo galimybės Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šalių sutaikymas kaip civilinio proceso tikslas ir jo galimybės Lietuvoje
Alternative Title:
Conciliation of the parties as the purpose of civil procedure and possibilities of this purpose in Lithuania
In the Journal:
Teisė. 2008, t. 69, p. 106-116
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
šalių sutaikymas; civilinis procesas.
EN
conciliation of the parties; civil procedure.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje yra išsamiai analizuojamas šalių sutaikymas kaip vienas iš civilinio proceso tikslų ir padaroma išvada, jog šalių sutaikymas tikrai yra civilinio procesas tikslas, ypatingai ginčo teisenoje. Šiuolaikinis civilinis procesas privalo sudaryti sąlygas teismui bandyti šalis sutaikyti, jei tik įstatymai leidžia konkrečiu atveju taikyti sutartį ir yra įmanoma išspręsti konfliktą taikiai. [...] Pati taikinimo procedūra neturi būti paliekama tik pačių šalių nuožiūrai ir ji turi būti vykdoma ne tik už teismo durų. Teismas privalo turėti galias bandyti sutaikyti šalis, kad būtų pasiekta socialinė taika civilinėje byloje. Lietuvoje CPK 2 str. numato, kad civilinio proceso tikslai yra ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus, tinkamai taikyti įstatymus teismui nagrinėjant civilines bylas, priimant sprendimus bei juos vykdant, taip pat kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, aiškinti bei plėtoti teisę. Neabejotinai asmens teisės bus ginamos ir teisinė taika bus atkurta tiek priimant teismo sprendimą byloje, tiek sudarius joje taikos sutartį. [...] Autorė teigia, jog šalių sutaikymas yra civilinio proceso tikslas Lietuvoje ir netgi jam turi būti teikiama pirmenybė prieš teismo sprendimo priėmimą byloje. Bylą nagrinėjant ginčo teisena pirmiausia turi būti stengiamasi šalis sutaikyti ir pasiekti socialinę taiką tarp šalių, o nustatyti tiesą ir priimti teismo sprendimą reiktų tik tada, kai yra tikrai jau neįmanoma šalis sutaikyti. [Iš leidinio]

ENThe article thoroughly examines the conciliation of the parties as the purpose of civil procedure. The author concludes that the conciliation of the parties is the purpose of civil procedure, especially in contentious proceedings. Modern civil procedure must make it possible for the judge to try to conciliate the parties if the law allows the contract of compromise and it is possible that the conflict could be solved in compromise. While the whole society is concerned that legal conflicts would be solved as quickly and as appropriate as possible, the conciliation procedure should not be left only to the parties and it should also be performed in court, not only outside the court. Article 2 of the code of civil procedure in Lithuania in the article says that the purposes of civil procedure are to defend the interests of those persons, whose material subject rights or interests protected by laws are violated or contestable, to properly apply laws upon court hearing of civil cases, passing and enforcing judgements, as well as to restore juridical peace between or among the parties of a dispute, to clarify and develop law. To answer the question if the conciliation of the parties is the purpose of the Lithuanian civil procedure, it is necessary to examine other norms the code, while juridical peace could be restored by the judgement and by the contract of compromise. The author concludes the entirety of the norms of civil procedure code allows the say the conciliation of the parties is the purpose of civil procedure in Lithuania.It could be even said that preference could be given to the conciliation of the parties and not to the judgment in the civil case. In special proceedings the situation is quit different. Here it is the most important to determine the truth and to deliver the judgment. The conciliation of the parties could be used very limited and only exceptionally. Usually it is the most important in special proceedings to apply correctly material law. norms and not to conciliate the parties. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18095
Updated:
2018-12-17 12:17:33
Metrics:
Views: 31    Downloads: 4
Export: