Skubiai vykdytinų teismo sprendimų instituto taikymo problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skubiai vykdytinų teismo sprendimų instituto taikymo problemos
Alternative Title:
Problems of application of immediate execution court decisions
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 69 (61), p. 90-98
Summary / Abstract:

LT[...] Straipsnyje nagrinėjamas Lietuvos civilinio proceso teisėje ir užsienio valstybių civiliniuose procesuose žinomas išimtinis neįsiteisėjusių teismo sprendimų vykdymo būdas – skubus vykdymas. Apžvelgdama skirtingus Lietuvos ir užsienio šalių civilinio proceso įstatymų nustatytus skubaus teismo sprendimų vykdymo pagrindus ir prielaidas, autorė pateikia lyginamąją šių įstatymų analizę, teisinio reglamentavimo ypatumus bei galimų mokslinių diskusijų kryptis. Ginant svarbiausias asmens teises bei teisėtus interesus įstatyme įtvirtinti pagrindai, kuriems esant vykdyti nukreipiami dar neįsiteisėję teismo sprendimai. Tiek teisinėje literatūroje, tiek galiojančiame CPK skiriamos dvi teismo sprendimų nukreipimo skubiai vykdyti rūšys: privalomas ir fakultatyvus. Privalomo skubaus vykdymo atveju teismas įstatyme nurodytus sprendimus arba nutartis privalo perduoti skubiai vykdyti, o fakultatyviojo skubaus vykdymo atveju teismas gali leisti teismo sprendimą arba nutartį vykdyti skubiai savo iniciatyva arba šalies prašymu. Tiek privalomai, tiek fakultatyviai (teismo nuožiūra) vykdyti skubiai perduodami sprendimai, kuriais ginamos pačios svarbiausios asmens teisinės vertybės ir interesai. Toks teismo sprendimas, leidus jį vykdyti skubiai, įvykdomas nedelsiant, ir tos teisinės vertybės ir interesai atkuriami greičiau, nei tai būtų padaryta vykdant teismo sprendimą įprasta tvarka. [...] Skubiu vykdymu siekiama įvykdyti teismo sprendimą būtent šiuo metu, nes ateityje toks įvykdymas gali pasidaryti negalimas arba apskritai prarasti prasmę. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Skubus vykdymas; Immediate execution.

EN[...] The article deals with a method of executing not-yet-effective court decisions that is fixed under the Lithuanian and foreign civil process law – urgent execution. It presents an overview of different bases of and assumptions for urgent execution of court orders as established by the Lithuanian and foreign civil process laws as well as comparative analysis of such laws, the specifics of legal regulation and directions of possible scientific discussions. In order to protect fundamental human rights and legal interests, the law fixes a basis for execution of court orders that have not yet entered into effect. Both legal literature and the effective CPC distinguish two types of referring court decisions for urgent execution of: mandatory and facultative. In the event of mandatory urgent execution, the court must refer decisions or rulings as specified in the law for urgent execution, and in the event of facultative urgent execution, the court may allow executing a court decision or ruling urgently at its own initiative or a party’s request. Decisions to protect fundamental human rights and interests can be referred for urgent execution both in the mandatory and facultative manner. When allowed for urgent execution, such court decisions are carried out immediately and the legal values and interests are reconstructed faster than they would be if the court decision were to be executed in the ordinary course of business. [...] Urgent execution is aimed at executing a court order right now as later such execution may be impossible or unreasonable.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1852
Updated:
2018-12-20 23:05:06
Metrics:
Views: 87    Downloads: 10
Export: