Draudimo skųsti sprendimą už akių klausimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Draudimo skųsti sprendimą už akių klausimai
Alternative Title:
Some Issues Concerning the Right to appeal against the Default Judgement
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 69 (61), p. 5-12
Keywords:
LT
Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas Lietuvos civilinio proceso teisėje įtvirtintas draudimas šaliai, kurios atžvilgiu priimtas sprendimas už akių, skųsti šį sprendimą apeliacine ar kasacine tvarka. Apžvelgdama skirtingą sprendimo už akių peržiūrėjimo procedūros bei apeliacinio proceso teisinę prigimtį, autorė nesutinka su kritikų argumentais, kad specialios teisių gynybos procedūros pasyviajai šaliai nustatymas yra lemtas įstatymo leidėjo siekio „nubausti“ pasyviąją šalį arba kad toks teisinis reglamentavimas pats savaime laikytinas pažeidžiančiu pasyviosios šalies teises. Kartu straipsnyje pripažįstama, kad absoliutus apeliacijos teisės draudimas pasyviajai šaliai nėra visiškai suderintas su gana griežtomis įstatyme įtvirtintomis sprendimo už akių peržiūrėjimo sąlygomis. Ši teisinio reglamentavimo spraga turi neigiamą įtaką teismų praktikai, nes apeliacinės instancijos teismai yra verčiami peržengti savo kompetencijos ribas nagrinėjant atskiruosius skundus dėl nutarčių, kuriomis atsisakoma pakeisti sprendimą už akių. Įvertinus užsienio valstybių patirtį šioje srityje, Lietuvoje pasirinktą sprendimo už akių modelį bei įtvirtinto ribotos apeliacijos modelio ypatumus, egzistuojančią problemą siūloma spręsti pasirenkant kompromisinį variantą – suteikiant pasyviajai šaliai galimybę apeliacine tvarka skųsti sprendimą už akių esant tam tikriems įstatyme aiškiai įvardytiems pagrindams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Sprendimas už akių.

ENThe article deals with the issue of the prohibition, specified in the Code of Civil Process of Lithuania, on the defaulting party appealing against a default judgment. The author disagrees with the opinion of some critics who claim that such a prohibition is no more than some kind of "punishment" and that it by itself violates the constitutional rights of the defaulting party. The article acknowledges that an absolute prohibition on the defaulting party’s right of appeal is not fully coordinated with the rather strict conditions specified in the Law for review of default judgements. This gap in the legal regulations has a negative effect on Court procedures, since courts of appeal are obliged to exceed their own jurisdiction when dealing with separate appeals against judicial decisions, in which cases they decline to change a default decision. Having considered the experience of other countries in this field, the author offers another solution to the current Lithuanian model of limited appeals against default judgements. A compromise variant would be to grant the defaulting party may a right appeal against the default judgement only on the certain grounds listed by law.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3825
Updated:
2018-12-17 11:38:10
Metrics:
Views: 29    Downloads: 9
Export: