Valstybės garantuojama teisinė pagalba kaip teisės į teisminę gynybą užtikrinimo priemonė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės garantuojama teisinė pagalba kaip teisės į teisminę gynybą užtikrinimo priemonė
In the Book:
Keywords:
LT
Teisės ir laisvės / Rights and freedoms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiama valstybės garantuojamos teisinės pagalbos esmė. Analizuojama Lietuvos teisės aktuose įtvirtintos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos samprata, jos turinys, atskleidžiami formalūs reglamentavimo netikslumai. Taip pat pateikiama bendro pobūdžio koncepcija apie valstybės garantuojamos teisinės pagalbos reikšmę užtikrinant teisminės gynybos prieinamumą, ir koks turėtų būti sukurtas šios pagalbos užtikrinimo mechanizmas, kad ji realiai galėtų atitikti jai keliamą tikslą. Analizuojama, ar valstybės garantuojama teisinė pagalba, būdama atskirta nuo teismo procesinės veiklos ir nenumačius jokių procesinių jos suteikimo garantijų, gali užtikrinti teisės į teisminę gynybą realizavimą asmenims, kuriems tokia pagalba reikalinga. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Antrinė teisinė pagalba; Pirminė teisinė pagalba; Teisė į teisminę gynybą; Valstybės garantuojama teisinė pagalba; Primary legal aid; Right to judicial protection; Secondary legal aid; State guaranteed legal aid; State-guaranteed legal aid.

ENThe article reveals the essence of the state guaranteed legal aid. The concept of the state guaranteed legal aid embedded in legal acts of Lithuania and its content are analysed, and formal inaccuracies in its regulation are revealed. The article also presents the general concept of the significance of the state guaranteed legal aid when assuring the availability of legal protection and the mechanism, which should be used for assurance of legal aim. The author analyses whether the state guaranteed legal aid, when separated from court procedural activities and without specifying any procedural guarantees for the provision of this aid, can guarantee rights to fundamental legal protection for persons in need of such aid.

ISBN:
9789955192275
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29387
Updated:
2023-09-05 13:13:25
Metrics:
Views: 53    Downloads: 8
Export: