Kai kurie civilinio proceso teisės klausimai Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktrinoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurie civilinio proceso teisės klausimai Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktrinoje
Alternative Title:
Some issues of the civil process law in the doctrine of the constitutional court
In the Journal:
Teisė. 2007, t. 63, p. 76-87
Keywords:
LT
Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LT2006 m. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas priėmė net keturis labai svarbius nutarimus (sausio 16 d., kovo 28 d., gegužės 9 d. ir rugsėjo 21 d.), kuriais iš esmės įsikišo Į civilinio proceso teisės doktrinos formavimą. Straipsnyje aptariami keli svarbūs klausimai - tai visų pirma visus procesus jungiančios "procesinės teisės" formavimas; nauja atsiradusi teisminio precedento sąvoka; objektyviosios tiesos nustatymas kaip įrodinėjimo tikslas, nepaneigiama teisė vieną kartą skųsti priimtą teismo sprendimą ir teismo pareiga motyvuoti savo sprendimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Teismo precedentas; Apeliacija; Konstitucinė doktrina; Judicial precedent; Appeal; Constitutional doctrine.

ENIn 2006 the Constitutional Court of the Republic of Lithuania adopted even four very important resolutions (dated January 16, March 28, May 9 and September 21), which had essential effect on the formation of the doctrine of the civil process law. The paper deals with several important issues - firstly, the formation of the process law", which covers all processes; the newly occurred concept of the judicial precedent, establishment of the objective truth as the purpose of the substantiation, incontrovertible right to appeal one time against the adopted decision of the court and the obligation of the court to argument the decision of the court. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17928
Updated:
2018-12-20 23:14:44
Metrics:
Views: 114    Downloads: 36
Export: