Is a warrior without a weapon not a warrior? Some ideas about bronze age warfare in the Eastern Baltic region

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Is a warrior without a weapon not a warrior? Some ideas about bronze age warfare in the Eastern Baltic region
Alternative Title:
Ar karys be ginklų yra ne karys? Keletas minčių apie Rytų Pabaltijo bronzos amžiaus karybą
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2007, t. 8, p. 39-46
Keywords:
LT
karių identitetas; bronziniai ginklai; karyba; karo ideologija; apeigos; Rytų Baltijos regionas; bronzos amžius; kariavimas; bronzos dirbinių depozitai; ritualai.
EN
warrior identity; bronze weapons; warfare; war ideology; ritual; Eastern Baltic region; Bronze Age; bronze depositions; rituals.
Summary / Abstract:

LTPriešistorinė karyba paskutiniais dešimtmečiais tapo vienu svarbiausių archeologijos mokslo objektų. Rašto dar neturėjusios visuomenės mums paliko pėdsakus, leidžiančius svarstyti apie tai, kodėl ir kokie žmonės nešiojosi ginklus ir kam jie buvo skirti. Bronziniai ginklai byloja ne tik apie karybos intensyvumą ir efektyvumą atskirose visuomenėse, bet visų pirma apie karių, kaip atskiro visuomenės sluoksnio, identitetą. Beveik visoje Europoje ginklai sudaro svarbiausią materialinės kultūros dalį, tačiau Rytų Pabaltijyje jie yra tikra retenybė. Kyla klausimas, ar tai reiškia, kad šiame areale bronziniai ginklai buvo atmestinas ir nepriimtinas dalykas ir ar toks ginklų ignoravimas rodo čia gyvenu sių visuomenių socialinį, o kartu ir karinį, amorfiškumą, t. y. ar galima kalbėti apie karo ideologiją ir su tuo susijusius procesus Rytų Pabaltijyje ir ar įmanoma atpažinti karius kaip asmenybes. Bronziniuose ginkluose buvo užkoduotos tam tikros ideologijos principai ir taisyklės, kaip su jais elgtis paskutiniame jų gyvavimo etape. Si ideologija iš kitų kraštų buvo atsinešta kartu su ginklais. Europoje jau varpinių taurių kultūroje susiformavo kario idealas, išryškintas ne tik pačia ginkluote, bet ir papuošalais bei asmenybę pabrėžiančiais reikmenimis. Visa tai rodo naujų papročių, įsigalėjimą bei "karinės aristokratijos" atsiradimą. Rytų Pabaltijo archeologinė medžiaga rodo, kad ginklai čia patekdavo mainais, kaip egzotiški, ypatingi objektai, o ne kaip kario atributai. Šiame regione gyvenusioms bendruomenėms kario identitetas buvo svetimas, o gal net ir visai nepažįstamas. [Iš leidinio]

ENBronze weapons hint not only at the intensity and effectiveness of warfare in particular societies, but, even more, they may reveal the identity of warriors as a separate group within society. Over most of Europe weaponry is one of the important categories of material culture, although in some regions, like the Eastern Baltic, bronze weapons are a real rarity. There is no doubt that people fought wars here, but instead of bronze weapons they effectively used stone, bone or wooden weapons. Because of the scarcity of bronze weapons, defensive settlements, such as those known from Central and Southeast Europe, and warrior graves, warfare cannot be seen as an organizational principle of social ties per se. There is no reason to assume the existence of retinues or warrior aristocracies as fundamental social units in the Eastern Baltic. However, warfare or war ideology without the existence of the warrior as a social layer is simply inconceivable. [From the publication]

ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13636
Updated:
2018-12-20 23:13:25
Metrics:
Views: 97    Downloads: 1
Export: