Šventoji revisited - the joint Lithuanian–Norwegian project

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Šventoji revisited - the joint Lithuanian–Norwegian project
Alternative Title:
  • Sugrįžimas į Šventąją - bendras Lietuvos-Norvegijos projektas
  • Вновь в Швянтойи - совместный литовско-норвежский проект
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2000, t. 19, p. 139-152
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Archeologiniai kasinėjimai; Šventoji; Norvegija (Norway); Archeological excavation; Šventoji; Lithuania.
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Gyvenvietės (archeologija) / Settlements (Archaeology); Norvegija (Norway); Šventoji.
EN
Archeological excavation.
Summary / Abstract:

LTBendras Lietuvos-Bergeno (Vakarų Norvegija) projektas Šventojoje - viena iš tarptautinio bendradarbiavimo, užsimezgusiu dar 1992 m., pakopų. Projektas apima archeologinius kasinėjimus bei sukauptos medžiagos studijavimą, glaudžiai bendradarbiaujant su gamtos mokslų specialistais. Archeologiniai kasinėjimai vyko 1997 m. liepos ir 1998 m. rugpjūčio mėn. Šventosios 4 ir 6 akmens amžiaus gyvenvietėse. Ekspedicijoje dalyvavo archeologai, paleobotanikai bei paleozoologai, atstovaujantys Lietuvos ir Bergeno mokslinėms institucijoms. Kasinėjimų metu sukaupta gausi paleobotaninė ir paleoosteologinė medžiaga, kurios dalis jau ištirta, dalis tiriama Lietuvos ir Norvegijos laboratorijose. Radiniai iš Šventosios gausiai papildė kaupiamą etaloninę paleoosteologinę kolekciją. Aptikta Narvos ir Rutulinių Amforų kultūrų keramikos, kaulinių, gintarinių, medinių, titnaginių dirbinių, iš kurių išsiskiria tošinis kibirėlis, beržo tošies indas su šuns letenos kaulais viduje bei visiškai sveikas Rutulinių Amforų kultūros puodas. Bendradarbiavimas buvo naudingas abiejoms pusėms - išryškėjo skirtingų archeologinių mokyklų privalumai ir trūkumai, kurie labiausiai atsiskleidžia lauko darbų metu. Projekto metu atlikti archeologiniai kasinėjimai parodė, jog būtina toliau tęsti Šventosios tyrinėjimus, nes tarp ankstesniais metais tyrinėtų gyvenviečių ir radimviečių liko nemažai neištirtų plotų. Esantis Šventosios akmens amžiaus gyvenviečių apsaugos režimas yra nepakankamas. Bendras Lietuvos-Bergeno projektas tęsiasi. Atlikus visus projekte numatytus darbus, bus parengta išsami tyrinėjimų duomenų publikacija. [Iš leidinio]

ENA joint Lithuanian–Bergen (Western Norway) project in Šventoji is one of the stages of international cooperation which began back in 1992. The project covers archaeological excavations and studying of the collected material in close cooperation with specialists in natural sciences. Archaeological excavations were conducted in Šventoji 4 and 6 settlements of the Stone Age in July 1997 and August 1998. Archaeologists, palaeobotanists and palaeozoologists representing scientific institutions of Lithuania and Bergen took part in the expedition. During excavations, a large amount of palaeobotanical and paleo-osteological material was collected. One part of it has already been studied and the other part is being studied now in Lithuania’s and Norway’s laboratories. A great number of findings from Šventoji were added to the benchmark paleo-osteological collection compiled. Pottery, bone, amber, wooden and flint articles of the Narva culture and the Globular Amphora culture were discovered. A birch bark bucket, a birch bark container holding bones of a dog paw and a completely whole pot belonging to the Globular Amphora culture were the most peculiar of the items found. Cooperation was beneficial for the both sides, since advantages and disadvantages of different archaeological schools emerged. They became clear mainly in the process of performing outdoor work. Archaeological excavations carried out during the project showed that it was necessary to continue the research in Šventoji, since a number of unexplored areas remained between settlements and discovery sites that had been researched in previous years. The present regime for protecting Šventoji settlements of the Stone Age is inadequate. The joint Lithuanian–Bergen project is continuing. After the fulfilment of all tasks scheduled in the project, a thorough publication of research data will be drafted.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19923
Updated:
2018-12-17 10:44:39
Metrics:
Views: 24    Downloads: 8
Export: