Geležies metalurgija Lietuvoje : archeologijos duomenys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Geležies metalurgija Lietuvoje: archeologijos duomenys
Alternative Title:
Iron metallurgy on the territory of Lithuania until the 13th century. Archaeological data
Publication Data:
Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2010.
Pages:
260 p
Series:
Bibliotheca actorum humanitaricorum Universitatis Saulensis; 4
Notes:
Bibliogr. r-klė: p. 134-152.
Contents:
Įvadas — Tyrimų objektas ir metodika — Geležies metalurgijos tyrimų istoriografinė apžvalga: Geležies metalurgijos tyrimai Lietuvoje; Kaimyninių kraštų geležies metalurgijos tyrimų apžvalga — Geležies metalurgijos tyrimų šaltinių charakteristika — Lietuvos geležies metalurgijos terminų problema: Geležies metalurgijos terminų formavimosi eiga; Siūlomi geležies metalurgijos terminai — Geležies metalurgijos radimvietės ir jų paplitimas: Geležies metalurgijos radimvietės; Geležies metalurgijos radimviečių paplitimas Lietuvos teritorijoje — Geležies metalurgijos radinių analizė: Geležies rūda ir jos paruošimas; Medžio anglies degimas; Geležies lydymas; Kritės; Šlakas; Geležies lydyklos — Geležies metalurgijos radinių chronologija — Lietuvos vieta Baltijos jūros regiono geležies metalurgijos raidos procesuose: Geležies metalurgijos plitimas Baltijos jūros regione; Geležies gamybos mastai Baltijos regione; Geležies lydymo technologijų įvairovė; Lietuvos metalurgijos vieta Baltijos regiono kontekste — Išvados — Santrumpos — Šaltiniai — Literatūra — Priedai: Geležies metalurgijos terminų žodynas; Geležies metalurgijos radimviečių sąrašas; Rudnelių aprašymai; Vietovardžių rodyklė; Pavardžių rodyklė — Santrauka (anglų k.).
Keywords:
LT
13 amžius; Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Piliakalniai / Hilforts.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje aptariama geležies lydymo archeologinių tyrimų raida, analizuojami bei interpretuojami archeologijos duomenys apie geležies metalurgiją Lietuvos teritorijoje nuo II tūkstantmečio prieš Kristų antrosios pusės iki XIII amžiaus. Pastarųjų dešimtmečių piliakalnių ir ypač senovės gyvenviečių tyrimai suteikė daug naujų žinių apie geležies lydymą, todėl atsirado galimybė įvairius geležies metalurgijos radinius monografijoje susieti į vientisą sistemą ir nustatyti geležies rūdos gavybos, plovimo, degimo, lydymo; kritės apdorojimo įrangą bei įrankius. Nagrinėjamos ir geležies metalurgijos terminijos, radimviečių paplitimo Lietuvos teritorijoje ypatybės, geležies lydymo chronologijos problema, Lietuvos vieta Baltijos jūros regiono geležies metalurgijos raidos procesuose.

ENThe monograph discusses the development of archaeological research of iron smelting, analyses and interprets archaeological data about ferrous metallurgy in the territory of Lithuania from the second half of 2000 BC until the 13th c. Explorations of hill forts and particularly ancient settlements in recent decades provided a lot of new information about iron smelting, thus giving an opportunity to unite all ferrous metallurgy artefacts in the monograph into an integral system and to identify the equipment and tools of iron ore extraction, washing, combustion, smelting, and iron bar processing. It also explores the problem of ferrous metallurgy terminology, peculiarities of the spread of sites in the territory of Lithuania, iron smelting chronology, and the place of Lithuania in the processes of development of Baltic Sea Region ferrous metallurgy.

ISBN:
9786094300073
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27622
Updated:
2022-01-13 19:52:21
Metrics:
Views: 108
Export: