Lanksčios literatūros didaktikos modelio akmens tema taikomosios galimybės literatūriniame ugdyme

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lanksčios literatūros didaktikos modelio akmens tema taikomosios galimybės literatūriniame ugdyme
Alternative Title:
Possibilities of allpying flexible didactics in the process of literary education dealing with topics related to stone
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2008, t. 6, p. 202-219
Keywords:
LT
Juodupė; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Postmodernizmas / Postmodernism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomos postmoderniajai realizacijai skirtų taikomųjų lanksčios literatūros didaktikos modelių kūrimo idėjos, akmens tema parengto lanksčios literatūros didaktikos modelio teorinis pagrindimas, analizuojami šio modelio taikymo literatūriniame ugdyme rezultatai šiuolaikinių edukacinių tendencijų kontekste. Siekiant pagrįsti literatūrinio ugdymo didaktinį modelį, buvo išanalizuoti literatūrologijos, literatūros didaktikos, psichologijos, istorijos, grožinės literatūros tekstų šaltiniai, sudarytas grožinės literatūros tekstų akmens tema pasiūlos lapas. Atliktame psichologiniame-literatūriniame tyrime dalyvavo vienos Vilniaus mokyklos ir Juodupės gimnazijos aštuntos klasės moksleiviai (iš viso 90 mokinių) bei dešimt VPU IV kurso studentų. Atlikta gautų duomenų kiekybinė analizė ir aspektinė interpretacija. Atsižvelgiant į pasaulines postmodernias edukacines tendencijas bei Naujojo raštingumo studijų idėjas derinti mokytojų, moksleivių edukacinius poreikius ir atradimus su mokslininkų ir tyrėjų siūlymais bei rekomendacijomis, padaryta prielaida, jog inovacinis lanksčios literatūros didaktikos modelių taikymas per literatūros pamokas turėtų praplėsti moksleivių literatūrinį akiratį ir sudaryti sąlygas jų saviraiškai, kritiniam mąstymui, kūrybiškumui skleistis, atliktus didaktinį tyrimą, pasitvirtino. Lanksčios literatūros didaktikos idėjos galėtų paįvairinti ir praturtinti Lietuvos literatūrinį ugdymą psichologijos, etnologijos, mitologijos, moderniosios literatūrologijos ir kitų sričių integracinių derinių taikymo kryptimis.Reikšminiai žodžiai: Tradicinė literatūrologija; Modernioji literatūrologija; Naujasis raštingumas; Taikomieji lanksčios literatūros didaktikos modeliai; Teminė; Kritika; Psichoanalitinė kritika; Naujoji kritika; Skaitytojo reakcijos kritika; Postmoderniai; Lankstūs moderniosios literatūrologuos idėjų deriniai.; Traditional literary science; Modern literary science; New Literacy Studies; Applied models of flexible literary didactics; Theme criticism; Psychoanalytic criticism; New criticism; Reader-response criticism; Post-modern flexible combinations of modern; Literary science ideas.

ENThe article discusses the processes of literary education in Lithuanian schools (changes in general curricula and education standards, in the models of Lithuanian language examinations at basic and secondary levels). The main problem of modern didactics is as follows: is it necessary to expand traditional literary didactics with ideas of modern and post-modern didactics thus developing flexible literary didactics models for general education schools in Lithuania? Mixing the ideas of Theme criticism, New criticism, Reader-response criticism, Psychoanalytic criticism, history, archaeology, flexible literary didactics and New Literacy Studies with stone related literary works of Lithuanian authors, the flexible literary didactics model is construed. Creative works related to the theme of stone, psychological and literary interests and the survey of participants from Vilnius A.Vienuolis high school, Juodupė's gymnasium and students of Vilnius Pedagogical University are investigated. It is concluded that our hypothesis that attributes of stone culture survive in the mind is confirmed by the fact that respondents in general regard observances and literary works of stone admirers with favour. The survey shows positive attitudes to the application of the flexible literary didactics model in the field of Theme criticism in Lithuanian high schools. […] Flexible literary didactics models could enrich literary education at mainstream schools in Lithuania by implementing psychology, ethnology, mythology, modern literary science and their integral combinations. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16423
Updated:
2018-12-17 12:15:00
Metrics:
Views: 18    Downloads: 4
Export: