Pakretuonės 1-oji gyvenvietė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pakretuonės 1-oji gyvenvietė
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2002, t. 23, p. 187-196
Keywords:
LT
Akmens amžius; bronzos amžius: gyvenvietė.; Neolitas; Narvos kultūra; keramika; titnago dirbiniai; akmeniniai dirbiniai.
EN
Stone Age; Bronze Age; settlement.; Neolithic; Narva Culture; ceramic; flint artefacts; stone artefacts.
Summary / Abstract:

LTPakretuonės 1-ojoje gyvenvietėje išskiriami du litologiniai sluoksniai: pilkšvo - A ir rusvo smėlio - B, kurie atitinka atskirų laikotarpių kultūrinius sluoksnius. A kultūriniame sluoksnyje savo pėdsakus paliko Tšineco, Brūkšniuotosios keramikos, X - XI a., viduramžių ir XIX a. gyventojai. B sluoksnyje - pereinamojo iš ankstyvojo į vidurinįjį, viduriniojo ir vėlyvojo neolito Narvos kultūros žmonės. Pakretuonės 1–ojoje gyvenvietėje aptikti radiniai yra analogiški Kretuono 1A, Kretuono 1B, Žemaitiškės 1–osios ir Žemaitiškės 2–osios gyvenvietėse aptinkamam inventoriui. Čia gyvenę žmonės galėjo priklausyti tai pačiai genčiai, kuri gyveno ir Kretuono 1-ojoje gyvenvietėje. Pakretuonės 1A gyvenvietės inventorius, kuris ankščiau buvo priskiriamas Virvelinės keramikos kultūrai, priklauso Tšineco kultūrinei grupei. Jame esama ir Vakarų, ir Rytų Tšineco kultūrinėms grupėms būdingų bruožų. Gyventojams per visą neolito laikotarpį trūko titnago žaliavos. Jos daugiau turėjo tik vėlyvojo neolito ir bronzos amžiaus gyventojai. Pakretuonės 1–oji gyvenvietė yra neolito–bronzos amžiaus smėlinio tipo paminklas, kuriame žmonės gyveno sezoniškai (viduriniajame neolite, bronzos amžiuje) ir kurį laiką daugiau nuolat (ankstyvojoviduriniojo ir vėlyvojo neolito laikotarpiu). Gyventojai vertėsi žvejyba, medžiokle ir rinkiminiu ūkiu. [Iš leidinio]

ENTwo lithologic layers are distinguished in 1 Pakretuonė village: grayish – A, and brownish – B, which correspond to the cultural layers of different periods. A cultural layer has the traces left by Tšinecas, lined ceramic, population of X - XI centuries, medieval and XIX century. B layer - the transition from early to middle, middle and the late Neolithic Narva culture people. Findings from 1 Pakretuonė village are similar to inventory being found in the detection of Kretuonas 1A, Kretuonas1B, Žemaitiškės 1 and Žemaitiškės 2 villages. People who lived there could belong to the same tribe, which lived in Kretuonas 1village, too. The inventory of Pakretuonė 1A village that was previously assigned to the Corded Ware culture belongs to Tšineco cultural group. It contains some features specific to both Western and Eastern Tšinecas cultural groups. Throughout the Neolithic period, residents lacked for flint materials. The residents of later Neolithic and Bronze Age had that material more. Pakretuonė 1 village is a sandy-type monument of Neolithic - Bronze Age, where people lived seasonally (in the middle Neolithic, Bronze Age), and more regularly for a time (early-late and late Neolithic period). The residents were engaged in fishing, hunting and gathering economy.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15379
Updated:
2018-12-17 11:01:36
Metrics:
Views: 89    Downloads: 10
Export: