Проблема литуанизации академической литовской музыки XX века

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Проблема литуанизации академической литовской музыки XX века
Alternative Title:
The Problem of Lithuanisation of the Lithuanian Academic Music of the 20th Century
In the Book:
Humanities in new Europe. 1, Culture and identity / editor-in-chief Romualdas Apanavičius. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2006. P. 145-159
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama lietuviškumo problema kaip viena svarbiausių XX amžiaus pradžios lietuvių akademinės muzikos problemų, veikusių vieną pagrindinių muzikos idėjų – lietuviškumo idėją. Ši idėja nuolat buvo įgyvendinama dviem lygmenimis – kompoziciniu – technologiniu ir tematiniu. Šios idėjos vystymosi pagrindu palaipsniui tapo etninės lietuvių muzikos, etninės kultūros ir Lietuvos regionų savybių pažinimo atskleidimas, tapęs vienu svarbiausių kūrybos stimulų įvairių kompozitorių kartų atstovams, gyvenusiems įvairiais Lietuvos valstybingumo periodais. Kompozitoriai, tirdami lietuvių etninę muziką ir etninę kultūrą, savo muzikos kompozicinius principus derino su moderniosiomis XX a. muzikos kompozicijos technologijomis bei pasaulinės muzikos kultūros paveldu. Vienok etninės muzikos intonacijos ir ritmai, kūrinių tematika, susijusi su Lietuvos istorijos ir kultūros faktais, legendomis ir mitais, senąja baltų pasaulėžiūra lietuviškumo idėją akademinės muzikos kūriniuose išryškino labiau, nei kitas („grynosios“ muzikos, liturginę, politinę, kosmoso ir ekologijos ir kt.) idėjas ir atskleidė jos gyvybingumą lietuviškosios muzikos panoramoje. Lietuviškumo idėja išlieka svarbi, įvykus politinėms permainoms Lietuvoje, tapusioje Europos Sąjungos nare bei veikiant globaliosios kultūros, ekonomikos bei „vartotojiškosios“ visuomenės spaudimui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Akademinė muzika; Kompozitoriai; Etninė muzika; Academic music; Composers; Ethnic music.

ENThe article dwells on the problem of the Lithuanian aspect as one of the key problems of the Lithuanian academic music of the beginning of the 20th century that affected one of the principal music ideas – the idea of the Lithuanian aspect. This idea was continuously implemented in two levels – compositional-technological and thematic. The idea was developed on the basis of revelation of cognizance of features of ethnic Lithuanian music, ethnic culture and Lithuanian regions, which became one of the key stimuli of creation for representatives of various generations of composers who lived in different periods of the statehood of Lithuania. While approaching Lithuanian ethnic music and ethnic culture, composers combined compositional principles of own music with the modern technologies of music composition of the 20th century and the heritage of the world’s musical culture. Nevertheless, intonations and rhythms of ethnic music, themes related to the facts of Lithuanian history and culture, legends and myths, the old world-view of the Balts highlighted the idea of the Lithuanian aspect in works of academic music more than other ideas “pure” music, liturgical, political, universal, ecological, etc.) and revealed its vitality in the panorama of the Lithuanian music. The idea of the Lithuanian aspect retains its importance also after political changes in Lithuania, which became the EU member, and under the pressure of the global culture, economy and “consumer” society.

ISBN:
9789955121664
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8536
Updated:
2021-02-23 20:47:13
Metrics:
Views: 20
Export: