Mokyklos nelankymo priežastys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokyklos nelankymo priežastys
Publication Data:
Vilnius : Žuvėdra, 2000.
Pages:
230 p
Contents:
Pratarmė — Mokyklos nelankymo sociokultūrinės priežastys / Pranas Dereškevičius — Problemos samprata ir tyrimo uždaviniai — Mokyklos nelankymo mastai Lietuvoje — Mokyklos nelankymo ir mokymosi motyvacijos silpnėjimo sociokultūrinės priežastys — Pedagoginiai svarstymai ir apibendrinimai — Išvados — Siūlymai pedagogams — Literatūra — Mokyklos nelankymo ir mokymosi motyvacijos silpnėjimo priežasčių psichologinė analizė / Violeta Rimkevičienė — Priežasčių, dėl kurių paaugliai nedalyvauja nuoseklaus švietimo sistemoje, užsienio darbų apžvalga — Mokyklos nelankančių paauglių požiūris į mokyklą ir mokymąsi — Moksleivių, palikusių mokyklą ir besimokančių bendrojo lavinimo mokykloje, asmenybės savybių lyginamoji analizė — Jaunimo ir bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių intelekto struktūros ypatumai — Bendrojo lavinimo ir jaunimo mokyklų moksleivių mokymosi stiliai — Bendrojo lavinimo ir jaunimo mokyklų mokytojų ir moksleivių komunikacijos ypatumai — „Jeigu aš kurčiau mokyklą savo bendraamžiams... “ — Paauglių, iškritusių iš bendrojo lavinimo mokyklos, požiūris — Išvados ir rekomendacijos — Literatūra — 1 priedas. Mokymosi stiliai — Mokyklos nelankymo ir mokymosi motyvacijos silpnėjimo institucinės prielaidos: moksleivių santykis su mokykla kaip institucija / Vilija Targamadzė — Mokymosi motyvacijos paauglystės amžiaus tarpsnyje tyrimų Lietuvoje apžvalga — Moksleivių santykių su mokykla kaip institucija empirinis tyrimas — Išvados ir rekomendacijos — Literatūra.
Keywords:
LT
Mokykla / School.
Summary / Abstract:

LTŠios monografijos tikslas - išryškinti priežastis, dėl kurių paauglystės laikotarpiu silpnėja mokymosi motyvacija bei atsisakoma lankyti bendrojo lavinimo mokyklą. Tyrimas akcentuoja šios problemos socialinį, psichologinį ir institucinį aspektus. Tyrimo objektas - paauglių mokyklos nelankymo priežastys. Tyrimo metodai: literatūros, dokumentų, atskirų atvejų analizė, testavimas, anketavimas, kiekybinė ir kokybinė duomenų analizė. Literatūros analizė rodo, kad nenoro lankyti mokyklą priežastys yra tirtos įvairiais aspektais: pedagoginiu, socialiniu, kultūriniu ir kitais. Šio leidinio autoriai siūlo į nepilnamečių mokyklos nelankymą, mokymosi motyvacijos silpnėjimą pažvelgti trimis skirtingais požiūriais: visuomenės poreikių - sociokultūriniu, atskiro asmens - pedagoginiu ir psichologiniu bei mokyklos kaip institucijos. Taigi leidinį „Mokyklos nelankymo priežastys" sudaro trys dalys. Pirmoji - mokyklos nelankymo sociokultūrinės priežastys (P. Dereškevičius), antroji - mokyklos nelankymo ir mokymosi motyvacijos silpnėjimo priežasčių psichologinė analizė (V. Rimkevičienė), trečioji - mokyklos nelankymo ir mokymosi motyvacijos silpnėjimo institucinės prielaidos: moksleivių santykis su mokykla kaip institucija (V. Targamadzė). Šios dalys ir nagrinėjami klausimai tarpusavyje susiję ir persipynę, todėl galimi pasikartojimai - jų negalėjome visai išvengti, nes būtų pažeista atliktų tyrimų logika. [Iš Pratarmės, p. 7-8]Reikšminiai žodžiai: Mokykla, mokyklos nelankymas; School; School Non-attendance.

ISBN:
9986500443
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55494
Updated:
2021-03-15 22:12:55
Metrics:
Views: 187
Export: