Qualitative factors of efficiency of youth schools

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Qualitative factors of efficiency of youth schools
Notes:
Reikšminiai žodžiai: The youth school; Emotional; Behavioural and learning problems; Efficient functioning; Disadvantaged learners.
Keywords:
EN
Behavioural and learning problems; Disadvantaged learners; Efficient functioning; Emotional; youth school.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje veikia jaunimo mokyklos, kurių tikslas padėti jaunuoliams, praradusiems mokymosi motyvaciją, iškritusiems iš bendrojo lavinimo mokyklos grįžti į nuosekliojo mokymosi sistemą. Šio tyrimo tikslas - įvertinti jaunimo mokyklų veiklos efektyvumo kokybę. Tyrime dalyvavo 478 jaunimo mokyklos mokinių. Tyrimas atliktas 2005 m. Lietuvos Respublikos ŠMM užsakymu. Rezultatai parodė, kad dominuojančios patekimo į jaunimo mokyklas priežastys - mokymosi nesėkmės bendrojo lavinimo mokykloje, tikimybė būti paliktam antriems metams; nesutarimai su mokytojais. Vaikinai dažniau nei merginos nurodė, kad mokytis į jaunimo mokyklą jie atvyko todėl, kad bendrojo lavinimo mokykloje būtų likę antramečiauti (χ²=20,72; p < 0,000). Tyrimas atskleidė šiuos pozityvius jaunimo mokyklos veiklos efektyvumo veiksnius: galimybę klausti ir konsultuotis su mokytojais, gebėjimas jaustis laisviau ir saugiau individualiai atsiskaitant už atliktas užduotis, būti mokytojų ir draugų palaikomiems ir pripažintiems. Merginos dažniau nei vaikinai akcentavo mokytojų bendradarbiavimą su mokiniais, nes jos “gali klausti tol, kol viską supranta” (χ²=7,93; p < 0,019). Vaikinams svarbi savita vertinimo sistema, realizuojama jaunimo mokykloje (χ²=6,03; p< 0,049). Merginos labiau nei vaikinai patenkinti šiose mokyklose sudarytomis galimybėmis lankyti būrelius (χ²=5,73; p< 0,057), organizuoti įvairias šventes, akcijas (χ²=6,50; p< 0,039) ir taip realizuoti save. Šių mokyklų mokiniai ateities planus sieja su mokymusi profesinėse mokyklose, kuriose įgyjamas ir vidurinis išsilavinimas, galimybė įsidarbinti. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENYouth schools in Lithuania aim to help young people who have lost the motivation for studying and dropped out from general education schools to come back to the system of continuous education. This research aims to assess the effectiveness of the work of youth schools. 478 youth school students took part in the research. The research was performed at the request of the Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania in 2005. The results revealed the following main reasons for entering youth school: studying difficulties in general education school, the likelihood of repeating a year, and conflicts with teachers. Boys indicated more often than girls that they entered a youth school to avoid repeating a year at a general education school. The research showed the following positive factors of the effectiveness of youth schools: the possibility to ask questions and consult with teachers, comfort and safety related to individual reports for assignments, as well as support and recognition by teachers and friends. Girls emphasized more often than boys the teachers’ cooperation with students because they “can ask questions until everything is clear”. Boys emphasized the unique assessment system implemented in youth schools. Girls were more satisfied than boys with the opportunities for extracurricular activities, organizing various events and thereby achieving self-fulfilment at youth schools. The future plans of the students of these schools included studying at professional schools, which offer both the secondary education and the possibility of employment.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9017
Updated:
2013-04-28 16:52:21
Metrics:
Views: 10
Export: