Studentų išstojimo iš aukštosios mokyklos priežastys, susijusios su studijų proceso organizavimu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų išstojimo iš aukštosios mokyklos priežastys, susijusios su studijų proceso organizavimu
Alternative Title:
Students leaving higher school reasons which are related to the process of studies planing
In the Journal:
Pedagogika. 2006, 83, p. 122-127
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Profesinis rengimas / Vocational training.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos studentų išstojimo iš aukštosios mokyklos priežastys, susijusios su studijų proceso organizavimu. Tyrimas atliktas ŠMM užsakymu. Tyrimo duomenys parodė, kad studentai pagrindinėmis išstojimo iš aukštosios mokykos priežastimis, susijusiomis su studijų proceso organizavimu, laiko per didelį mokymosi krūvį ir atsitiktinai pasirinktą studijų programą, o dėstytojai labiausiai akcentuoja atsitiktinai pasirinktą studijų programą, ypač pagrindinėse studijose beimokančių studentų. Programų rinkimosi skaičius daro esminę įtaką studentų požiūriui į studijų organizavimo procesą: kuo studentų rinkimasis paremtas didesniu studijų programų skaičiumi, tuo dažniau jie negatyviai vertina studijų proceso organizavimą. Akivaizdu, kad būtina padėti mokiniams ugdytis pasirinkimo kompetencijas, ypač bendrojo lavinimo mokykloje, plėtoti profesinio informavimo, konsultavimo sistemą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aukštasis mokslas; Išstojimas iš aukštosios mokyklos; Profesinis pasirinkimas.

ENThe article analyses reasons for students dropping out of tertiary studies on study process organisation grounds. The study was sponsored by ŠMM. The study data showed that students stated the principal reasons for dropping out of tertiary studies on study process organisation grounds as being excessive study workload and arbitrarily chosen study program. Whereas the lecturers accented arbitrarily chosen study programs, especially for students in basic studies. The number of subjects chosen for study is decisive in regard to student attitudes to the studies organisation process. The more study programs the students have chosen, the more negatively they assess the organisation of the studies process. It is obvious that it is essential to assist students to develop competence at choosing well, especially in schools of general studies, and to expand the systems of professional information and consultation.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7153
Updated:
2018-12-17 11:49:54
Metrics:
Views: 29    Downloads: 3
Export: