Perfection of educator's - child's at risk rapport in school

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Perfection of educator's - child's at risk rapport in school
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Rizikos grupės vaikai; Mokytojai; Child at risk; Educator.
Keywords:
LT
Pedagogai / Pedagogues; Rizikingas elgesys / Risky behavior; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje gvildenamos rizikos grupės moksleivių ir pedagogų bendravimo problemos, pateikiamos jų sprendimo gairės. Straipsnio tikslas - atskleisti pedagogų ir rizikos grupės moksleivių santykių tobulinimo galimybes bendro lavinimo mokykloje. [...] Straipsnyje pateikiami 6 - 10 klasių rizikos grupės moksleivių ir pedagogų santykių tyrimo Lietuvos bendro lavinimo mokyklose rezultatai. Tyrimo duomenų analizė parodė, jog pedagogai turi neigiamą nuostatą į rizikos grupės vaikus. Pedagogų ir minėtos grupės vaikų santykiai yra pakankamai konfliktiški. Konfliktai kyla dėl šių pagrindinių priežasčių: pedagogai mažai dėmesio skiria silpniau besimokantiems, nepagarbiai elgiasi su mokiniais bei neobjektyviai vertina žinias bei gebėjimus. Pedagoginės sąveikos sėkmė priklauso nuo pedagogo turimos bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos. Daugelis pedagogų pripažįsta, jog nėra pakankamai pasirengę bendrauti ir bendradarbiauti su rizikos grupės moksleiviais, ypač jiems trūksta žinių, kaip pozityviai valdyti konfliktus Tokiu būdu būtina pagalba ne tik rizikos grupės moksleiviams, bet ir pedagogams, tobulinant santykius. Siekiant pozityvių santykių tarp rizikos grupės moksleivių ir pedagogų, siūloma juos tobulinti šiomis kryptimis: pedagogų ir moksleivių santykių analizė ir informavimas apie juos, individualizuotų, socialinių gebėjimų ugdymo programų rizikos grupės vaikams įgyvendinimas, kurios kompensuotų mokymo(-si) ir socialinių gebėjimų spragas, pedagogų nuolatinis bendradarbiavimas su visais mokykloje esančiais specialistais, pedagogų kvalifikacijos kėlimas. [Iš leidinio]

ENThe article deals with problems of communication between pupils of the risk group and pedagogues, presents guidelines for solving them. The article aims to reveal the possibilities for improving relations between pedagogues and pupils of the risk group at a school of general education. The article presents the results of the investigation into relations between pupils of the 6th – 10th forms belonging to the risk group and pedagogues at schools of general education of Lithuania. The analysis of the investigation results showed that pedagogues have a negative attitude to the children belonging to the risk group. Relations between pedagogues and children of said group are rather conflicting. Conflicts arise due to the following reasons: pedagogues devote little attention to children whose performance results are bad, disrespect the pupils and assess their knowledge and abilities subjectively. Success of pedagogical interaction depends on the pedagogue’s communicative competence. Most pedagogues admit that they are not trained to communicate and co-operate with pupils of the risk group, they lack knowledge of how to manage conflicts. Not only children of the risk group but also pedagogues need help in improving their relations. Seeking to achieve positive relations between pedagogues and pupils of the risk group it is proposed that they should be improved in the following directions: the analysis of relations between pedagogues and pupils and providing information about them, the implementation of programmes of developing social skills for children in the risk group, constant cooperation of pedagogues with all specialists at school, upgrading of pedagogues’ qualifications.

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4000
Updated:
2018-12-17 11:38:27
Metrics:
Views: 17
Export: