Mokinių mokymosi motyvacijos silpnėjimo veiksniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių mokymosi motyvacijos silpnėjimo veiksniai
Alternative Title:
Factors influencing a decrease in students' learning motivation
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2010, t. 9, Nr. 1, p. 107-113
Keywords:
LT
Mokymosi motyvacija; Mokymosi motyvacija, poreikiai, nesėkmingas mokymasis; Nesėkmingas mokymasis; Poreikiai.
EN
Learning motivation; Learning motivation, needs, unsuccessful learning; Needs; Unsuccessful learning.
Summary / Abstract:

LTVienas iš pagrindinių švietimo sistemos tikslų – ugdyti visapusišką asmenybę, skatinti ir sudaryti sąlygas asmeniškai tobulėti. Sėkmingą mokinio dalyvavimą ugdymo procese lemia mokymosi motyvacija, kurią neretai sutrikdo nuolatinės mokymosi nesėkmės ir psichologinis diskomfortas mokykloje. Tyrimo tikslas – aptarti motyvaciją kaip sėkmingo mokymosi prielaidą ir išanalizuoti veiksnius, turinčius įtakos mokinių požiūriui į mokymosi motyvaciją. Siekiant nustatyti mokinių požiūrį į jų mokymosi motyvacijos kitimo veiksnius, naudota instrumento „SMALSI“ (2006) skalė, skirta mokymosi motyvacijos silpnėjimo veiksniams nustatyti. Straipsnyje aptariami mokymosi motyvacijos veiksniai, individo poreikiai kaip pagrindiniai motyvo sudarymo elementai ir jų pastiprinimo būdai. Tyrimu siekta įvertinti veiksnius, turinčius tiesioginės įtakos mokinių mokymosi motyvacijai. Nustatyta, kad didelį poveikį mokymosi motyvacijos kitimui turi mokinio nuostatos dėl mokymosi proceso. Kitas svarbus mokymosi motyvacijos silpnėjimo veiksnys – mokymosi stimulo nebuvimas. Šis mokymosi motyvacijos veiksnys ypač reikšmingas silpnos motyvacijos mokiniams, mokiniams, turintiems elgesio problemų, ir tiems, kuriems nesiseka mokslai. Mokinių požiūriu, dažniausia nesėkmingo mokymosi priežastis – neteisingas mokytojų vertinimas. Mažiausią įtaką motyvacijos silpnėjimui, mokinių manymu, turi mokymosi sudėtingumas. [Iš leidinio]

ENThe article discusses motivation as a precendition for successful learning and to analyses students’ attitude to factors influencing learning motivation. The following tasks are set: to analyse learning motivation factors and pedagogical–psychological assumptions; to investigate students’ (forms 9–10) attitude towards factors of direct influence on learning motivation. Q-type diagnostic data collection (attitude scale) was used. 160 students from Vilnius secondary and youth schools were asked to evaluate factors of direct influence on their learning motivation. The authors examine the main reasons for unsuccessful learning, one of which is the lack of student learning motivation. Learning motivation is the main tool for improving students’ progress. Particular attention is given to interral and exterral aspects of learning motivation. The person’s needs as the main element of motive formation are also discussed as well. Learning motivation diminishes because of the monotony of satisfying the needs; therefore, different ways of need strengthening should be introduced. The results of the research show that most often unsuccessful learning is caused by unfair evaluation by the teachers. It should be noted that for motivation includes a lot of elements defining the whole learning process. An important factor decreasing learning motivation is the lack of learning stimulus. This factor is especially significant for students with low motivation as well as for students with behavioural problems and bad learning results. The research showed that, according to the opinion of students in all groups, motivation is least affected by the learning load. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26206
Updated:
2018-12-17 12:43:42
Metrics:
Views: 118    Downloads: 41
Export: