Mokymosi sėkmę sąlygojantys aplinkos veiksniai ir jų įtaka paauglių motyvacijai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokymosi sėkmę sąlygojantys aplinkos veiksniai ir jų įtaka paauglių motyvacijai
Alternative Title:
Environmental factors predetermining learning success and their influence on teenagers' motivation
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2008, Nr. 1 (17), p. 112-118
Keywords:
LT
Motyvacija ugdyme / Motivation in education; Jaunimas / Youth; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTNors mokymosi motyvacija yra svarbus ugdymo proceso veiksnys, ypač paauglystėje, tačiau sėkmės situacijų sudarymo galimybės paauglių ugdymo procese tyrinėjamos retai. Straipsnyje pristatomas sėkmės situacijos tyrimo modelis, kuriame atsiskleidžia moksleivį supantys aplinkos veiksniai (Šeimos aplinka, Ugdomoji aplinka, Bendraamžių įtaka, Sėkmės situacijos ir motyvacijos mokymuisi ryšys) bei aprašomas tyrimas, kuriuo siekta nustatyti mokymosi sėkmę lemiančius aplinkos veiksnius ir jų įtaką paauglių mokymosi motyvacijai. Tyrime dalyvavo 121 IX-XI klasių moksleivis. Nustatyta, kad paauglių mokymosi sėkmei neabejotinai turi įtakos ugdomoji aplinka - noras tobulinti savo sugebėjimus, žinių vertinimas, mokytojo dėstymo stilius bei geranoriška pagalba. Paaugliai noriau mokosi tuos dalykus, kurie gerai sekasi, tačiau visada jautriai reaguoja, gavę neigiamą įvertinimą. Vertinant šeimos aplinkos įtaką mokymosi motyvacijai, nustatyta, kad dauguma paauglių įsitikinę, kad tėvai džiaugiasi jų pasiekimais mokykloje, tačiau net ketvirtadalis apklaustųjų nežino, ką apie jų sėkmę mokykloje mano tėvai. Paaugliai ypač teigiamai vertina bendraamžių įtaką: beveik pusė apklaustųjų nori lygiuotis į geriau besimokančius savo draugus, bet pavydi kūrybiškesniems už save bendraamžiams. Vertinant sėkmės ir nesėkmės patyrimą, nustatyta, kad vaikinai ne visada vadovaujasi savęs palaikymo strategija, nepripažįsta, kad pastangos gali būti sėkmės ar nesėkmės priežastis. Tuo tarpu merginos turi stipresnę laimėjimų motyvaciją, suvokia, kad nesėkmė yra valdoma ir ją galima įveikti įdėjus daugiau pastangų. Tyrimas parodė, kad mokymosi sėkmę galima apibrėžti kaip svarbų faktorių, lemiantį paauglio mokymosi motyvaciją.Reikšminiai žodžiai: Motyvacija; Mokymosi sėkmė; Paaugystė; Aplinkos veiksniai; Motivation; Learning success; Teenagers; Environmental factors; Motyvacija; Paaugliai; Aplinkos veiksniai.; Motivation; Environmental factors.

ENThe paper deals with environmental factors predetermining learning success and their influence on motivation for learning. On the basis of studied scientific literature a structural model of a success situation has been worked out; it reveals the factors that surround a pupil: family environment, educational environment, influence of peers, a link between a success situation and motivation for learning. The empirical research carried out showed that, undoubtably, educational environment influences teenagers' learning success. More than half of respondents in the research identified their favourite subject and the teacher of the subject which attracted their attention most. Teenagers more willingly learn those subjects in which they have good results, they lively react if results are low. While evaluating influence of Xhe family environment on motivation for learning it was noticed that the majority of teenagers were convinced that their parents were glad about their achievements at school; however, one fourth of the surveyed did not know anything what concerns their parents' thinking on their success at school. We can draw an assumption that due to adolescence problems, relations of these pupils are not so positive, and this, no doubt, has a negative effect on motivation for learning. While analyzing influence of peers on teenagers' motivation for learning, it was noticed that the majority of pupils felt safe among their classmates and got on well with them; therefore, they were not afraid of their friends criticism and bravely answered the teachers' questions.However, almost the majority of surveyed wished to be like better learning ones and envied more creative. The research proved that success in learning can be defined as an important factor which predetermines a teenager's motivation for learning. Those teenagers who constantly experience failure feel less valued by the teachers, peers, parents; their self-esteem decreases, their need for safety is not satisfied. Gradually a stable negative attitude towards themselves, their own activities and others is formed. Learning starts causing unpleasant feelings and frustration. It can be stated that teenagers, and especially boys, not always follow the strategy of self-support, do not acknowledge that endeavors can be the cause of success in failure. Girls have a stronger motivation to win, they understand that failure is manageable and can be overcome by putting more effort. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18684
Updated:
2018-12-17 12:18:19
Metrics:
Views: 98    Downloads: 32
Export: