Moksleivių dorinis ugdymas popamokinėje veikloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moksleivių dorinis ugdymas popamokinėje veikloje
In the Journal:
Pedagogika. 2004, 72, p. 20-25
Summary / Abstract:

LTDarbe aptariamos popamokinės veiklos galimybės stiprinant dorinį ugdymą. Psichologinės, pedagoginės literatūros analizė, atliktas mokslinis tyrimas ir vykdomi praktiniai popamokinės veiklos stebėjimai leidžia prognozuoti, kad ši veikla turi sudaryti palankias sąlygas moksleivių dorinei saviraiškai atsiskleisti, pozityviai dorinei, kultūrinei ir socialinei patirčiai kaupti, tobulinant etinį ir estetinį santykį su aplinka, žmonėmis, gamta, kultūrinėmis ir dvasinėmis vertybėmis, tampant sąmoningu tautos kultūros, jos papročių ir tradicijų perėmėju ir kūrybingu tęsėju. [Iš leidinio]

ENThe thesis discusses possibilities of the after-class activity in supporting moral education, Analysis of psychological, pedagogical literature, research carried out and practical supervision of the after-class activities in progress lead to the prognosis that this activity is to favour revelation of moral self-expression of pupils, accumulation of positive moral, cultural and social experience through improvement of ethic and aesthetic relation with the surroundings, people, nature, cultural and spiritual values, and becoming a conscious supporter and creative successor of national culture, customs and traditions.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8128
Updated:
2018-12-20 23:01:15
Metrics:
Views: 44    Downloads: 18
Export: