Prisitaikymo mokykloje sunkumus patiriančio paauglio psichologinė charakteristika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prisitaikymo mokykloje sunkumus patiriančio paauglio psichologinė charakteristika
Alternative Title:
Psychological characteristics of an adolescent experiencing adaptation difficulties at school
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2006, t. 5, Nr. 2, p. 37-44
Keywords:
LT
Psichologija / Psychology.
Summary / Abstract:

LTGeras asmens psichologinis socialinis prisitaikymas mūsų sudėtingo ir nuolat besikeičiančio gyvenimo sąlygomis yra svarbus gyvenimo kokybės rodiklis. Prisitaikymo sunkumai dažniausiai atsiskleidžia paauglystėje ir pasireiškia paauglio nesugebėjimu prisitaikyti prie mokyklos reikalavimų. Prisitaikymo sunkumų mokykloje rodikliai yra moksleivio nepažangumas, pamokų nelankymas, narkotikų, alkoholio vartojimas, nusikalstamas elgesys. Stipriausia paauglio nesugebėjimo prisitaikyti prie mokyklos reikalavimų išraiška yra moksleivio išėjimas iš mokyklos jos nebaigus. Šiame straipsnyje pristatomas tyrimas, kurio tikslas – išanalizuoti vyresniųjų klasių moksleivių asmenybės ypatumų ir prisitaikymo mokykloje sunkumų ryšį. Tyrimas, kuriame dalyvavo 15-kos Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklų devintokai (15-16 metų paaugliai), vyko dviem etapais. Pirmame etape MMPI metodika ištirta 695 moksleiviai: 296 berniukai ir 399 mergaitės. Antrame etape buvo renkami duomenys apie ištirtų moksleivių prisitaikymą mokykloje (pažangumą, pamokų lankymą, išėjimą iš mokyklos dėl prisitaikymo problemų). Tyrimo rezultatai parodė, kad vyresnių klasių moksleivių (ir mergaičių, ir berniukų) prisitaikymo mokykloje sunkumai susiję su jų asmenybės ypatumais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Prisitaikymas (adaptacija) mokykloje; Prisitaikymo (adaptacijos) sunkumai; Asmenybės ypatumai; School adaptation; Adaptation dificulties; Personality pecularities.

ENGood psychological and social adaptation of an individual under the conditions of complicated and changing life is an important indicator of life quality. Adaptation difficulties most often manifest during the adolescent years as the inability of adolescent to adapt to the school requirements. The indicators of adaptation difficulties at school include under-achievements of students, their absence from lessons, abuse of drugs and alcohol, criminal behaviour. The critical indicator of the adolescent’s inability of adaptation to the school requirements is his leave from school without graduating it. This article presents a survey having a purpose to analyse the specifics of personalities of the older classes’ students, and types of difficulties during their adaptation at school. The study included the students of the ninth grade from the fifteen general education schools of Kaunas (adolescents of 15-16 year old), and it consisted of two stages. During the first stage, the MMPI method was applied for the survey of 695 students, including 296 boys and 399 girls. During the second part of the study, data about the adaptation of the analysed students at school was collected (covering their learning achievements, attendance of lessons, leaving the school due to adaptation problems). The research results indicate that the difficulties of adaptation at school among the older class students (both girls and boys) are related to the specifics of their personalities.

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5843
Updated:
2018-12-17 11:48:16
Metrics:
Views: 41    Downloads: 7
Export: