Motivation for vocational education and training choice in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Motivation for vocational education and training choice in Lithuania
In the Journal:
Keywords:
LT
Motyvacija ugdyme / Motivation in education; Profesinis rengimas / Vocational training.
Summary / Abstract:

LTLyginant su Europos vidurkiu, Lietuvoje jaunuoliai profesinį išsilavinimą renkasi dvigubai rečiau, tai gali trikdyti šalies ekonomikos raidą. Straipsnyje yra pristatomi 2006 m. Lietuvos profesinėse mokykloje atlikto tyrimo duomenys, kuriuo siekta išsiaiškinti jaunuolių motyvus, skatinančius juos rinktis profesines mokyklas. Tyrime kelta keletas tikslų: išnagrinėti, kokie motyvai skatina jaunus žmones rinktis profesinę mokyklą; išsiaiškinti, kiek įtakos jų sprendimui daro profesinis konsultavimas vidurinėse mokyklose; nustatyti, kokius teigiamus ir neigiamus lūkesčius jaunuoliai turi apie studijas vidurinėje ir profesinėje mokyklose; įvertinti studentų tolimesnius studijų planus, baigus profesinę mokyklą. Tyrime dalyvavo įvairaus amžiaus studentai. Nustatyta, kad svarbiausi motyvai, lemiantys profesinės mokyklos pasirinkimą yra šie: noras įgyti profesiją ir galimybė greičiau tapti nepriklausomu, mažesnė studijų paskola, žemi vidutiniai balai vidurinėje / pagrindinėje mokykloje ir supratimas, kad bus per sunku studijuoti vidurinėje ar aukštesniojoje mokykloje; patarimas, duotas vidurinės / pagrindinės mokyklos mokytojų ar tėvų rinktis profesinę mokyklą. Profesinės mokyklos pasirinkimui nedaro įtakos profesinės mokyklos prestižas, mokytojų kvalifikacija, draugų rekomendacijos ir socialinės lengvatos. Buvo išaiškinti svarbiausi profesinės mokyklos lyginant su vidurine mokykla privalumai ir trūkumai bei studentų ateities studijų planai.Reikšminiai žodžiai: Motyvacija; Profesinis rengimas; Profesinės mokyklos; Motivation; Vocational education; Vocational school.

ENCompared with the European average, young people in Lithuania choose vocational education twice as less frequently, which may hinder the development of the country’s economy. The article presents the data of the survey, performed at Lithuanian vocational schools in 2006, which was aimed at identification of young people’s motives, encouraging them to choose vocational education. The survey had several objectives: to investigate the motives, encouraging young people to choose vocational education; identify the extent of influence on their decision by the professional consulting at the secondary school; identify the young people’s positive and negative expectations of the studies at the secondary and professional school; evaluate the students’ further education related plans upon graduating the vocational school. Students of different age participated in the survey. It was identified that the most important motives, determining the choice of the vocational school are the following: the wish to acquire a profession and the possibility to become an independent person, a smaller loan for studies, low grades at the secondary / comprehensive school and understanding of the difficulties of studying at a secondary or a higher educational institution; the advice from the parents or the teachers at the secondary / comprehensive school to choose vocational education. The prestige of the vocational school, the teachers’ qualification, friends’ recommendations and social benefits do not have influence on the choice of the specific school. The most important advantages and disadvantages of the vocational school compared with the secondary school and the students’ future education related plans were identified.

ISSN:
0007-0637
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/685
Updated:
2020-07-22 17:27:44
Metrics:
Views: 35    Downloads: 1
Export: