Biblioterapijos elementų taikymas, sprendžiant paauglių socialines ir pedagogines problemas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Biblioterapijos elementų taikymas, sprendžiant paauglių socialines ir pedagogines problemas
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2009, Nr. 7 (18), p. 19-29, 87-98
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Biblioterapija; Paaugliai; Skaitymas; Socialiniai ir pedagoginiai sprendimai; Socialinių ir pedagoginių problemų sprendimas; Bibliotherapy; Reading; Social and pedagogical problem solution; Social and pedagogical solution; Teenagers.
Keywords:
LT
Biblioterapija; Paaugliai / Adolescents; Skaitymas; Socialiniai ir pedagoginiai sprendimai; Socialinių ir pedagoginių problemų sprendimas.
EN
Bibliotherapy; Reading; Social and pedagogical problem solution; Social and pedagogical solution.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos biblioterapijos elementų taikymo, sprendžiant paauglių socialines ir pedagogines problemas, prielaidos. Tyrimu nustatyta, kad mokiniai, išskirti kaip motyvacijos skaityti neturintys, skaitymą, tapatina su galimybe įsijausti į herojaus vaidmenį, lavinti vaizduotę, retorikos bei kitus sėkmingam socialiniam bendravimui reikalingus įgūdžius. Remiantis skaitymo strategijų taikymo teorinių prielaidų ir kokybinio tyrimo rezultatų analize, daroma išvada, kad pedagogai galėtų taikyti biblioterapijos elementus kaip priemonę sprendžiant emocines, socialines ir pedagogines problemas, formuojant asmens požiūrį į save ir į supantį pasaulį. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the assumptions of the use of bibliotherapy elements when solving social and pedagogical adolescent problems. The research shows that students, who are denned as having no reading motivation, identify reading with a possibility to empathize with the main protagonist and relate it with development of imagination, rhetoric and other skills necessary for successful socialization. According to the theoretical assumptions of reading strategy usage and qualitative research result analysis it brings us to conclusion that pedagogues could apply bibliotherapy elements as a means to solve emotional, socio-pedagogical problems, to form person's attitude towards himself and the world surrounding him. [Text from author]

ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21207
Updated:
2020-07-28 20:26:18
Metrics:
Views: 17    Downloads: 8
Export: