Mokyklos nelankymo prevencija klasės auklėtojo darbe

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokyklos nelankymo prevencija klasės auklėtojo darbe
Alternative Title:
School nonattendance prevention in form master’s work
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2007, Nr.4 (41), p. 159-175
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTMokyklos nelankymo problema aktuali ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos bei pasaulio šalyse. Mokyklos nelankymo prevencija rūpinasi mokyklų bendruomenės, įvairios valstybinės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos ir judėjimai. Mokslinės literatūros analizė rodo, kad klasės auklėtojo darbas mokyklos nelankymo prevencijos srityje Lietuvoje dar netyrinėtas. Tai paskatino atlikti tyrimą, kuriuo siekta atskleisti šio darbo ypatumus. Siekiant šio tikslo atlikta 310 penktų-dešimtų klasių auklėtojų apklausa raštu pagal specialiai tyrimui parengtą klausimyną. Remiantis tyrimo duomenimis, straipsnyje aptariami klasių auklėtojų prevencinio darbo ypatumai, jo tobulinimo idėjos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokyklos nelankymas; Socialinė-pedagoginė prevencija; School nonattendance; Social pedagogical prevention.

ENSchool nonattendance problem is of current interest not only in Lithuania, but also in other European and world countries. School communities, various state institutions, non-governmental organizations and movements ensure school nonattendance prevention. The analysis of the scientifical literature says the research of form Tudor's work in the field of school nonattendance prevention is not examined yet. This induced the research to reveal peculiarities of this study. In the pursue of the objective, the poll of 310 fifth-tenth form tutors was carried out in writing by a special research questionaire. This survey revealed form tutors' preventive work peculiarities and ideas for its improvement. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17427
Updated:
2018-12-17 12:03:58
Metrics:
Views: 45    Downloads: 13
Export: