Suaugusiųjų mokyklų ugdytinių socialinės adaptacijos problemas lemiantys veiksniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Suaugusiųjų mokyklų ugdytinių socialinės adaptacijos problemas lemiantys veiksniai
Alternative Title:
Analysis of social adaptation problems in adult schools
In the Journal:
Keywords:
LT
Socialinė adaptacija; Suaugusiųjų mokykla; Ugdymas / Education.
EN
Adult school; Social adaptation.
Summary / Abstract:

LTSuaugusiųjų švietimas ir ugdymas tampa svarbia modernios žinių visuomenės sociokultūrine sritimi, skatinančia visuomenės regeneraciją, produktyvumą ir mažinančią socialinę atskirtį. Toks ugdymas visuomenės nariams sudaro vienodas galimybes, skatina socialinę sanglaudą, inovatyvumą, sėkmingą integraciją į nuolat kintamą, sudėtingą socialinį-kultūrinį kontekstą. Straipsnyje analizuojamos suaugusiųjų mokyklų ugdytinių socialinės ir edukacinės problemos, su kuriomis tenka susidurti šių mokyklų ugdymo proceso dalyviams: jiems tenka įveikti anksčiau patirtas nesėkmes, suderinti mokymosi ir darbo grafikus, prisitaikyti prie mokytojų keliamų reikalavimų, rasti savo vietą kolektyve. Straipsnio aktualumą formuoja probleminiai klausimai: su kokiais sunkumais susiduria jaunuoliai, mokydamiesi suaugusiųjų mokykloje? Kaip jie sprendžia kylančias problemas? Tyrimo metu siekiama atskleisti suaugusiųjų mokyklų ugdytinių socialinės adaptacijos problemas suponuojančius veiksnius. Tyrimas buvo atliekamas 2011 m., jame dalyvavo 100 suaugusiųjų mokyklų X-XII klasių moksleivių. Tyrimo duomenys apdoroti naudojant aprašomosios matematinės statistikos bei faktorinės analizės metodus. [Iš leidinio]

ENIn this paper, we analyze the social and educational problems of adult school students. The students have to overcome the learning failures from the past, to manage the schedules of studies and work, to adapt to the requirements of teachers, to create and sustain the relationships in the class. The aim of this empirical research was to reveal the factors of the adaptation process. [From the publication]

ISSN:
1648-2425; 2345-0266
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49995
Updated:
2018-12-17 13:36:07
Metrics:
Views: 15    Downloads: 3
Export: