Švietimo sistemos kontekstai: švietimo prieinamumo teorinis ir praktinis požiūris (2010-2020 m.)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Švietimo sistemos kontekstai: švietimo prieinamumo teorinis ir praktinis požiūris (2010-2020 m.)
Publication Data:
Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2020.
Pages:
215 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įžanga. Introduction — I dalis. Švietimo sistemos kontekstai: švietimo prieinamumo teorinis požiūris. Educational context: a theoretical approach to educational access — II dalis. Empirinio tyrimo metodologia. Empirical research methodology — III dalis. Švietimo sistemos kontekstai: švietimo prieinamumo praktinis požiūris. Qualitative study. The analysis of Lithuanian and EU legal documents underlying education reform and accessibility — IV. dalis. Edukacinės ir socialinės prielaidos, laiduojančios švietimo prieinamumą II-IV G klasių mokiniams švietimo sistemos (2010-2020 m.) kontekste. Educational and social assumptions guaranteeing access to education for grade II-IV G students in the context of the education system (2010-2020) — Išvados. Conclusions — Literatūra — Priedai.
Keywords:
LT
Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTAutoriai monografijoje nagrinėja šių laikų visuomenei aktualią tematiką- švietimo prieinamumą. Moksliniame kontekste aptariamas 10 metų laikotarpis, kaip kito visuomenės struktūra ir kokią įtaką tai turėjo švietimo prieinamumui, kuris ypač svarbus ir problemiškas tampa visuomenei transformuojantis. Lietuvoje visuomenės transformacija yra specifinė, ją ypač paveikė Sovietų Sąjungos žlugimas ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Lietuvos visuomenės transformacija susijusi su šalies politiniais, socialiniais ir ekonominiais pokyčiais. Lietuvos visuomenės transformacijos procesus (2010-2020 m.) lėmė perėjimas prie laisvosios rinkos, demokratinės valstybės principų, globalizacija. Šie procesai išryškino daugelį įtampos laukų, kurie lėmė atitinkamas švietimo prieinamumo problemas: ne visada optimalų mokyklų tinklo išsidėstymą, kuris apsunkina fizinį mokyklų pasiekiamumą; mokinių susiskirstymą pagal tėvų socialinę padėtį; nepakankamą emocinį, socialinį, fizinį mokinių saugumą, mažinantį mokymosi motyvaciją; nepakankamai kokybiškas edukacines ir socialines paslaugas bei įtraukųjį ugdymą(si), kurie nepadeda įveikti visų socialinės atskirties problemų; nepakankamą ugdymo(si) turinio prieinamumą bei ugdymo(si) proceso individualizavimą ir diferencijavimą.Monografiją sudaro 4 dalys. Pirmoje dalyje aptariamos teorinės tyrimo prielaidos, švietimo raiška modernioje visuomenėje, analizuojamos mokslinės teorijos, pristatoma švietimo prieinamumo raida Europoje ir Lietuvoje. Antroje dalyje aptariamas ir analizuojamas visuomenės transformacijos ir švietimo prieinamumo ryšys, analizuojama švietimo prieinamumo esmė ir švietimo prieinamumo problema transformuotoje visuomenėje. Trečioje dalyje pristatoma švietimo prieinamumo II-IV G klasių mokiniams empirinio tyrimo metodologija ir metodika. Ketvirtoje dalyje analizuojami švietimo reformą ir prieinamumą reglamentuojantys Lietuvos ir ES dokumentai, pristatomi švietimo prieinamumo II—IV G klasių mokiniams tyrimo rezultatai ir jų interpretacija. Taip pat aptariamos edukacinių ir socialinių paslaugų teikimo prielaidos, laiduojančios II-IV G klasių mokinių lygiavertes švietimo prieinamumo galimybes. Galiausiai pateikiamos išvados, literatūros sąrašas ir priedai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Auklėjimas; Ugdymas; Mokymo turinys; Švietimas; Socialinės grupės; Upbringing; Education; Curriculum; Social groups.

ISBN:
9789986315520
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/94999
Updated:
2022-05-25 17:24:41
Metrics:
Views: 21
Export: