Organizacinės kultūros formavimas : monografija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacinės kultūros formavimas: monografija
Alternative Title:
Forming the organizational culture
Publication Data:
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2002.
Pages:
206 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Šių dienų problemos — 1. Organizacinės kultūros sąvokos apibrėžimas ir teorinė analizė. Organizacinės kultūros sąvokos apibrėžimas. Organizacinės kultūros tipologijų analizė. Organizacinės kultūros vertybinės sistemos teoriniai tyrimai. Pirmojo skyriaus išvados — 2. Organizacinė kultūra, kaip įmonės vystymo strategijos veiksnys. Organizacinės kultūros įtaka įmonių veiklos efektyvumui. Organizacinės kultūros ir strategijos sąsajos. Organizacinė kultūra, kaip organizacinių pokyčių realizavimo instrumentarijus. Vadovo vaidmuo organizacinės kultūros formavimo procese. Antrojo skyriaus išvados — 3. Organizacinės kultūros formavimo metodologijos tobulinimas. Nacionalinių bruožų įtakos, formuojant organizacinę kultūrą įvertinimas. Organizacinės kultūros diagnostikos ir formavimo metodų tobulinimas. Organizacinės kultūros lietuvos įmonėse diagnozė ir tobulinimas. Trečiojo skyriaus išvados — Išvados — Literatūros šaltiniai — Forming the organizational culture: summary.
Keywords:
LT
Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTStrateginis organizacijų vystymas remiasi stipria organizacine kultūra, kuri, kaip visus organizacijos narius jungianti valdymo filosofija (metodologija), užtikrina darbuotojų siekį išlikti nuolatinio tobulėjimo, pasireiškiančio konkurencingumu bei verslumu, dėka. Analizė parodė, kad vadovavimo organizacijai filosofija - tai organizacijos vadovybės vertybių, pasaulėžiūros, politinių bei religinių įsitikinimų, įvairių polinkių, teorinių bei psichologinių nuostatų, mokslo žinių kompleksas. Jo pagrindu vadovybė organizuoja darbuotojų veiklą, daro poveikį pavaldinių elgsenai, iškeldama tam tikras vertybes, sąmoningai kuria organizacinę kultūrą, siekdama įgyvendinti organizacijos misiją, tikslus bei strategiją, didinant konkurencingumo bei verslumo potencialą organizacijos bei visų darbuotojų labui. Organizacinės kultūros formavimą įmonėse lemia vadovų mąstymas ir elgsena. Vadovai privalo vadovautis žinomomis vadybos teorijomis, kurios jau yra davusios teigiamų rezultatų, ir vadybos filosofija, kuri visapusiškai įvertina esamas organizacijos vertybes. Būtina siekti, kad kuriant organizacijos viziją, misiją, tikslus ir strategiją, šioje veikloje dalyvautų visi darbuotojai. Realus dalyvavimas įmanomas tik pripažinus vertybes, kurios jungia visus darbuotojus'siekiant bendro organizacijos tikslo, kas vadinama organizacine kultūra. Monografijoje analizuojamos organizacinės kultūros formavimo teorijos, jų vieta ir įtaka kuriant įmonių strategiją, didinant veiklos efektyvumą. Pateiktas organizacinės kultūros diagnozavimo ir formavimo modelis.Reikšminiai žodžiai: Vadybos metodologija; Kultūros vadyba; Organizacinė kutlūra; Įmonių strategija; Management Methodology; Cultural Management Organizational culture; Corporate strategy.

ISBN:
9955456639
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43048
Updated:
2014-06-05 09:55:28
Metrics:
Views: 321
Export: