Organizacinės kultūros ir vertybių tyrimas N apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacinės kultūros ir vertybių tyrimas N apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje
Alternative Title:
Research of organisational culture and values of state tax inspectorate of N county
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2011, t. 10, Nr. 4, p. 589-603
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Viešasis sektorius; Organizacinė kultūra; Vertybės; Viešojo administravimo modeliai; Kultūros keitimas; Public sector; Organizational culture; Values; Models of public administration; Changing culture.
Keywords:
LT
Kultūros keitimas; Organizacinė kultūra; Vertybės; Viešasis sektorius; Viešojo administravimo modeliai.
EN
Changing culture; Models of public administration; Organizational culture; Public sector; Values.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas viešųjų organizacijų vidaus aplinkos kultūros dimensijos transformavimas, pasitelkiant vadybos mokslo metodologiją modernizacijos sąlygomis. Teigiama, jog organizacinės kultūros formavimo kaip galingo vadybos ir valdymo metodo taikymas, per kurį galimas naujų organizacinių vertybių diegimas viešajame sektoriuje, įgalintų organizacijas tobulėti ir tapti moderniomis, siekiančiomis efektyvumo bei rezultatyvumo humaniškomis ir demokratiškomis priemonėmis. Autoriai išreiškia mintį, jog taikant minėtą metodą įmanoma naikinti viešojo sektoriaus organizacinės kultūros atotrūkį tarp dabartinės, atitinkančios tradicinį (hierarchinį) modelį, ir siektinos, atitinkančios naujų pobiurokratinių normatyvinių modelių reikalavimus, padėties. Straipsnyje analizuojami atlikto empirinio tyrimo viešojo administravimo institucijoje rezultatai. Remiantis tarptautiniu mastu pripažinta amerikiečių mokslininkų K. S. Camerono ir R. E. Quinno metodologija OCAI, grįsta konkuruojančių vertybių modeliu, diagnozuota dabartinė ir siektina organizacinė kultūra bei, remiantis mokslinės literatūros analize, diagnozuotos siektinos naujos organizacinės vertybės. Atlikus tyrimo rezultatų analizę, išskirtas bendras siektinų vertybių rinkinys, kurio pagrindu, kuriant naują organizacinę kultūrą, tikėtinas pasipriešinimo pokyčiams eliminavimas tirtoje institucijoje bei organizacijos gebėjimas ateityje efektyviau valdyti pokyčių riziką. [Iš leidinio]

ENThe article conveys the idea that under the conditions of modernisation by employing modern method of management and the management tool – i.e. organisational culture it is possible to substantially improve the activity of public sector organisations and to eliminate the gap between the current and preferred situation. The article focuses on the fundamental stage of formation of organisational culture – i.e. diagnostics. The current culture and preferred organisational culture of public administration institution has been empirically diagnosed using internationally recognised OCAI methodology based on the Competing Values Framework and developed by American scientists Cameron and Quinn. In addition, on the grounds of analysis and synthesis of scientific literature, preferred professional values were diagnosed. In case of formation of a new organisational culture in the institution under research, easier process of organisational culture formation and more advanced organisational culture would be expected. As a result, it should enable the organisation to become more modern and being able to adapt to changes of the environment. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31243
Updated:
2018-12-17 13:02:28
Metrics:
Views: 30    Downloads: 11
Export: