Organizacinės kultūros institucionalizavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacinės kultūros institucionalizavimas
Alternative Title:
Institutionalization of organizational culture
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2013, Nr. 4 (65), p. 93-108
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Institucionalizacija; Institucionalizavimas; Organizacinė kultūra; Organizacinės kultūros elementai; Elements of organizational culture; Institutionalization; Organizational culture.
Keywords:
LT
Institucionalizacija; Institucionalizavimas; Organizacinė kultūra; Organizacinės kultūros elementai.
EN
Elements of organizational culture; Institutionalization; Organizational culture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos organizacinės kultūros institucionalizavimo priemonės. Nagrinėjami elementai, formuojantys organizacinę kultūrą, parodoma jų įgyvendinimo svarba. Sudarytas organizacinės kultūros institucionalizavimo priemonių paveikslas išryškina organizacinės kultūros elementų (vertybių, simbolių, istorijų, ritualų, herojų, kultūrinių ryšių tinklo) institucionalizavimą įvairiuose organizacijų vidaus ir išorės dokumentuose, lankstinukuose, internetinėje erdvėje ir pan. Parodomas organizacinės kultūros poveikis įvairioms suinteresuotoms šalims. Šis paveikslas atskleidžia organizacinės kultūros įforminimo aspektus įvairiose priemonėse, taip skleidžiant organizacinę kultūrą, darant ją realią. [Iš leidinio]

ENThe means of institutionalization of organizational culture are analyzed in this article. The organizational culture’s elements are analyzed and the importance of their implementation is highlighted. There is composed the picture of organizational culture institutionalization means. This model highlights institutionalization of organizational culture’s elements (values, symbols, histories, rituals, heroes, network of cultural links) in various internal and external organizational documents, booklets, internet space and similar means. The examples of organizational culture’s influence over different concerned persons are presented. This picture reveals aspects of the formalization of organizational culture in various means so disseminating the organizational culture, making it real. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52169
Updated:
2018-12-17 13:40:40
Metrics:
Views: 84    Downloads: 25
Export: