Organizacinė kultūra

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacinė kultūra
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2010.
Pages:
247 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Darbuotojų socializacija; Etika; Kultūrų tipologijos; Modeliai; Normos; Nuostatos; Organizacinė kultūra; Organizacinė kultūra, tipologijos, elementai, modeliai; Socialinė atsakomybė; Vadovo vaidmuo; Vertybės.
EN
Models; Organizational culture; Organizational culture, typologies, elements, models; Provisions; Rule; Typology of cultures, the role of manager, employee socialization, ethics, social responsibility; Values.
Summary / Abstract:

LTVisas žmogaus gyvenimas - kelionė per įvairias organizacijas, kurioms žmogus priklauso tėvų valia arba pats sąmoningai apsisprendęs. Organizacinė kultūra išskiria vieną organizaciją iš kitų, atskleidžia jos unikalumą. Kiekviena organizacija turi savo išskirtinių savybių, dėl kurių ji tampa patraukli arba nepatraukli. Organizacinę kultūrą apibūdinantys požymiai ar veiksniai laikomi nevienodai svarbiais, dėl to išryškėjo skirtingi loginiai tiksliniai organizacinės kultūros sampratos požiūriai į organizacinę kultūrą. Pagal požiūrį į organizacijos kultūrą ir jos įtaką mokslininkai analizuoja ją skirtingais aspektais. Knygoje išnagrinėti keturi organizacinės kultūros modeliai, organizacinės kultūros elementai ir tipologijos, apžvelgiami organizacinės kultūros formavimo modeliai. Organizacinė kultūra gali tapti rimtu kliuviniu produktyvumui, jeigu ji neatitinka organizacinės valdymo struktūros ar aplinkos. Gerų ekonominių rezultatų pasiekusioms organizacijoms būdingos tam tikros organizacinės kultūros charakteristikos. Tačiau to ryšio ypatumai ir kryptys dar nėra gerai ištirti. Ištirti organizacijos kultūrą yra gana sudėtinga. Knygoje aptariama organizacinės kultūros tyrimų metodikos problematika ir tyrimų metodai. Kadangi organizacijos kultūra sudaryta iš palyginti stabilių ypatybių, ją pakeisti sunku. Knygoje duotos gairės kultūros keitimui. Aptariamas vadovo vaidmuo formuojant organizacinę kultūrą, etiška ir socialiai atsakinga organizacinė kultūra bei multikultūra.

ENThe entire human life is a journey through various organisations in which a person is a member by his parents’ will or by his personal decision. Organisational culture distinguishes one organisation among others and reveals its uniqueness. Every organisation has its exceptional features due to which it becomes attractive or unattractive. The features or factors that describe organisational culture are considered to be of different importance, thus different logic target approaches of the concept of organisational culture to organisational culture emerge. According to the approach to organisational culture and its influence, scientists analyse it from different aspects. The book examines four organisational culture models, organisational culture elements and typologies, and overviews organisational culture formation models. Organisational culture might become a serious hindrance to productivity, if it does not correspond to the organisational management structure or environment. Organisations that achieved good economic results have certain organisational culture characteristics. However, the peculiarities and trends of that relation have not been fully researched. Investigating organisational culture is rather difficult. The book discusses the problems of organisational culture research methodology and research methods. Since organisational culture consists of relatively stable features, it is difficult to change. The book provides guidelines for the change of culture. It discusses the role of the executive in the formation of organisational culture, as well as the ethic and socially responsible organisational culture and multiculture.

ISBN:
9789955125921
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29847
Updated:
2013-10-24 12:48:35
Metrics:
Views: 125
Export: