Socialinių darbuotojų požiūris į vadovo funkcijas socialines paslaugas teikiančioje organizacijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių darbuotojų požiūris į vadovo funkcijas socialines paslaugas teikiančioje organizacijoje
Alternative Title:
Social workers’ attitude to functions of an executive in a social services organization
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2008, t. 7, Nr. 3, p. 66-73
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Personalo vadyba; Socialiniai darbuotojai; Socialinis darbuotojas; Socialinių paslaugų organizacija; Vadovo funkcijos; Functions of executive administers; Functions of manager; Management of personal; Personnel management; Social services organization; Social workers.
Keywords:
LT
Personalo vadyba; Socialiniai darbuotojai / Social workers; Socialinių paslaugų organizacija; Vadovo funkcijos.
EN
Functions of executive administers; Functions of manager; Management of personal; Personnel management; Social services organization.
Summary / Abstract:

LT[...] Straipsnyje analizuojamas socialinių darbuotojų požiūris į organizacijos vadovo funkcijas ir veiksmus, organizuojant personalo veiklą. Nuolatinės kaitos laikotarpiu svarbiausiu vadovo bruožu tampa gebėjimas įgyvendinti pokyčius, sugebėti nuolat mokytis ir sudaryti sąlygas mokytis kitiems, telkti komandas ir dirbti grupinį darbą, veiksmingai komunikuoti, kurti saugią ir darbingą atmosferą bei palankią organizacijos kultūrą. Straipsnyje atskleidžiamas socialinių darbuotojų požiūris į svarbiausias valdymo funkcijas: planavimą, organizavimą, vadovavimą, kontrolę, motyvavimą. Socialines paslaugas teikiančių organizacijų veiklos specifiškumas ir organizacijos aplinka reikalauja iš vadovo ne tik vykdyti klasikines vadybos funkcijas, bet ir nuolat domėtis, mokytis bei tobulėti, racionaliai į organizacijos veiklą įtraukti naujoves. Tyrimu nustatyta, kad pagrindinė socialines paslaugas teikiančių organizacijų vadovo darbo funkcija, daranti didelę įtaką kitų jo vykdomų funkcijų efektyvumui bei turinti įtakos viso personalo veiklai, – planavimas. Organizavimas vadovaujant personalui svarbus daugiau nei trims ketvirtadaliams socialinių darbuotojų. Daugiau nei pusei ypač svarbi vadovavimo funkcija. Beveik trečdalis socialinių darbuotojų mano, kad kontrolės funkcija, organizuojant personalo veiklą, yra nelabai svarbi. Nustatyta, kad vadovai tik iš dalies atlieka kontrolės, konfliktų valdymo, komandinio darbo skatinimo funkcijas. [Iš leidinio]

ENContemporary social work is inseparable from specialists’ professionalism. In order to ensure efficient work of social services the personnel work organization and management functions administered by their executives is essential. The article analyzes the attitude of social workers towards the functions and actions that organization executive administers when organizing personnel activity. Constant changes require certain features that an executive should possess. The most important ones are ability to cope with changes, to be willing to learn and provide his employees with a possibility to learn, to work in teams and groups. Moreover, an executive should be good at efficient socialization, create safe and industrious atmosphere as well as positive organization culture. The article analyzes social workers’ attitude to the most relevant management functions: planning, organization, management, control, motivation. It was estimated that planning is the most important function of an executive of a social services organization which has great influence on the efficiency of the fulfillment of other functions and the activity of the personnel. Organization is important to more than three quarters of social workers. More than half think that management is significant. Almost one third of social workers agree that control is the least important function in personnel activity organization. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33688
Updated:
2018-12-17 12:23:17
Metrics:
Views: 22    Downloads: 11
Export: