Adult learning within an organization as an element of professionalization

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Adult learning within an organization as an element of professionalization
Alternative Title:
Suaugusiųjų mokymasis organizacijoje kaip profesionalizacijos elementas
In the Journal:
Andragogika. 2011, Nr. 2, p. 140-148
Keywords:
LT
Specialusis ugdymas / Special education; Suaugusiųjų mokymas / Adult education.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinėje visuomenėje žinios tampa vis didesne vertybe ir asmens realizavimosi sąlyga. Tai ypač ryšku pastaraisiais dešimtmečiais esminiams pokyčiams vykstant vadyboje, kada akcentuojama kokybės vadyba, organizacinė elgsena ir kultūra, darbo efektyvumas, technologinė sparta ir konkurencija. Spartūs globaliniai, technologiniai ir darbo pobūdžio pasikeitimai kelia natūralų poreikį žmonėms nuolat mokytis. Įvairių šalių švietimo ir verslo organizatoriai išsikelia uždavinius sudaryti efektyvaus mokymosi galimybių tinklą visoje šiuolaikinį žmogų supančioje aplinkoje įvairiais jo gyvenimo tarpsniais. Straipsnyje išsamiai aptariama aktuali vadybos ir andragogikos tema – suaugusiųjų mokymasis besimokančioje organizacijoje. Nagrinėjamas įvairių mokslininkų požiūris į suaugusiųjų mokymąsi, aptariamos suaugusiųjų mokymosi formos ir metodai. Taip pat akcentuojama, kad mokymasis organizacijoje tampa pagrindiniu profesionalizacijos elementu. Analizuojami besimokančios organizacijos bruožai ir kuo tokia organizacija skiriasi nuo nesimokančios organizacijos. Aptariami besimokančios organizacijos pranašumai laisvosios rinkos sąlygomis. Analizuojama, kokia nauda organizacijai ir darbuotojui iš mokymosi, kiek tai atsiliepia organizacijos veiklos efektyvumui, darbo kokybei. Nagrinėjamas mokymosi aplinkos kūrimas, taip pat aptariama ir suaugusiųjų ugdymo bei mokymo ypatybės ir metodai.Pristatomas empirinis tyrimas, kurio metu buvo apklausta 60 respondentų. Analizuojamas andragogų požiūris į nuolatinį mokymąsi, kokios mokymosi formos naudingiausios ir priimtiniausios. Taip pat pristatomas respondentų požiūris į mokymosi galimybes ir darbdavių požiūris į besimokančius darbuotojus. Straipsnyje apibendrinama teorija ir empiriniai duomenys, kurie leidžia teorijoje besimokančiai organizacijai priskiriamus bruožus įvertinti pritaikius praktiškai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Besimokanti organizacija; Profesionalizacija; Suaugusiųjų mokymas; Adult learning; Adult lerning; Learning organization; Professionalization.

ENIn modern societies, knowledge has become one of the most important conditions for increasingly valued personal realization. This is particularly evident in the recent decades, significant changes in management emphasize the quality of managing, organizational behavior and culture, work efficiency, technological developments and competition. Rapid technological and political changes caused a natural need for people to learn. Organizers of business in various countries have started to develop a new network of learning in all sorts of environments at all stages of human’s life. [From the publication]

ISSN:
2029-6894
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36716
Updated:
2018-12-17 13:11:21
Metrics:
Views: 24    Downloads: 2
Export: