Informal educational system and career perspectives in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Informal educational system and career perspectives in Lithuania
Alternative Title:
Neformali švietimo sistema ir karjeros perspektyvos Lietuvoje
Keywords:
LT
Karjera / Career; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje aptariama neformalaus švietimo ir karjeros perspektyvų sistema Lietuvoje. Švietimo sistema yra akcentuojama kaip pagrindinė šalies kultūrinio ir socialinio vystymosi dalis. Jos pagrindas yra formalus ir neformalus švietimas. Straipsnyje pristatoma neformalaus švietimo genezės samprata. Yra pratęsta švietimo proceso analizė ir pabrėžta suaugusių mokymo(si) visą gyvenimą svarba. Taip pat yra supažindinama su neformalaus švietimo organizavimo skirtingose institucijoje atvejais. Šis straipsnis atskleidė institucijų vadovų bei visuomenės požiūrį į galimybes per neformalų švietimą lavinti saviraišką ir t.t. Daroma prielaida, kad šiais laikais neformaliojo ugdymo organizacijai reikalingas specialistas, kuris turėtų specialią profesinę kompetenciją. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ugdymo sistema; Formalusis ir neformalusis ugdymas; Karjeros perspektyvos Lietuvoje; Neformaliojo ugdymo organizavimas; Neformaliojo ugdymo kilmė; Saviraiškos vystymas; System of education; Formal and informal education; Career's perspectives in Lithuania; Organization of informal education; Genesis of informal education; Development of self-expression.

ENThe article discusses the informal educational system and career prospects in Lithuania. The educational system is underlined as the main part of the country’s cultural and social development. It is based on formal and informal education. The article presents the concept of genesis of informal education. Analysis of the educational process is more extensive highlighting the importance of adult life-long learning. The article also introduces various cases of organisation of informal education at different institutions. The article has revealed the attitude of managers of institutions and the public to opportunities of self-expression through informal education, etc. An assumption is made that these days organisation of informal education requires a specialist with special professional competence.

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3983
Updated:
2018-12-17 11:38:25
Metrics:
Views: 25    Downloads: 5
Export: