Research on personal qualities needed for a manager

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Research on personal qualities needed for a manager/leader in the time of transformations
Alternative Title:
Vadovui būtinų savybių tyrimas transformacijų laikotarpiu
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2005, Nr. 1 (30), p. 29-36
Keywords:
LT
Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos lyderiavimo teorijos, vadovavimo stiliai ir tipai transformacijų laikotarpiu. Lyderiavimas priklauso nuo daugelio veiksnių: pavaldinių lūkesčių, paties vadovo asmeninių savybių, aplinkos, kari veikia organizaciją ir vadovą, užduoties pobūdžio. Lyderiavimas - dinamiškas procesas. Nėra vieno ,,geriausio būdo", kaip valdyti, todėl vadovai turi vertinti vaidmens efektyvumą iš daugelio pozicijų, ypač akcentuojant darbuotoju ir paties vadovo elgseną. Tyrimas parodė, kad iškelta hipotezė, jog vadovams Lietuvoļe būdingos R. Blake ir J. Mouton nurodytos savybės iš dalies pasitvirtino: vadovai/lyderiai turi sugebėti priimti sprendimus, spręsti konfliktus, mokėti organizuoti veiklą, turi būti iniciatyvūs, suprasti kitus žmones, mokėti panaudoti informaciją, ginti savo nuomonę, būdinga kritinė analizė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vadovas; Lyderis; Organziacija; Savybės; Manager; Leader; Organization; Features.

ENThe article describes the leadership théories, leadership styles and tipes. Leadership is basically a question of achieving the best fil between the leader's personal altributes, the expectations and needs of the subordinates. the needs of the task. and the enviroment in which the events take place. Leadership is a dynamie process, influenced by the changing requircments of the task, the group itself and the individual members. The implication of is that there is no ,,one best way" of leading, and leaders need to be able to exrcise a range of behaviuor to maintain their role effectively. The researches shows that the hypothesis is in part corroborated thaï for Uthuanian managers: manager, leader should hâve the following traits: abilily to take décisions, to solve conflicl situations, skill of being organized, understanding other people, showing initiative, being informed, defending his/her own opinion, critical analysis. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3802
Updated:
2018-12-17 11:38:08
Metrics:
Views: 28    Downloads: 3
Export: