Verslo organizacijų valdymas globalizacijos sąlygomis: teorinis požiūris

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Verslo organizacijų valdymas globalizacijos sąlygomis: teorinis požiūris
Alternative Title:
Management of business organizations in the context of globalization: theoretical approach
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2006, [t.] 7, Nr. 4, p. 213-221
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjami požiūriai bei pagrindinės valdymo teorijos: jų privalumai, trūkumai, realios galimybės įmonių vadovams bei verslininkams jomis naudotis, užtikrinant įmonių konkurencingumą globalinėse rinkose, įgyvendinant tikslus ir gaunant optimalią ekonominę bei socialinę naudą, stiprinant personalo potenc ialą naujų žinių bei įgūdžių sąskaita dar sparčiau diegti naujoves, kurios padeda įmonėms įsitvirtinti bei plėsti veiklą naudingiausiose verslo srityse bei atskirose nišose. Pateiktas universalus vadovavimo organizacijai modelis, kurį taikydamas bet kuris teoriškai ir praktiškai pasirengęs vadovas gali sėkmingai vadovauti organizacijai. Taikant šį modelį galima siekti organizacijos tikslo, įtraukiant į tą veiklą visus darbuotojus per sąmoningai sukurtą vertybių sistemą – organizacinę kultūrą.Reikšminiai žodžiai: Globalizacija; Rinka; Valdymas; Iššūkiai; Įsitikinimai; Kultas; Globalisation; Market; Management; Challenge; Cult.

ENIn this article the approaches and the main management theories are analysed: their advantages, disadvantages, real opportunities for the company managers and businessmen with regard to their usage, while ensuring the competitive abilities of the companies in the global markets, implementing purposes and receiving optimal economical and social benefit, improving the potential of the staff at the expense of new knowledge and skills to introduce the novelties even more quicker that help companies to establish and expand their activities in the most beneficial business spheres and separate niches. The universal model for the organization management is presented. Any manager prepared theoretically and practically can successfully manage the organization by applying this model. When applying this model, the aim of an organization may be achieved by involving all the employees in this activity through purposely created value system - organizational culture.

ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5325
Updated:
2018-12-17 11:47:32
Metrics:
Views: 30    Downloads: 1
Export: