Andragogų požiūris į darbuotojų tobulinimą ir ugdymą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Andragogų požiūris į darbuotojų tobulinimą ir ugdymą
Alternative Title:
Andragogs view то employees edification and education
In the Journal:
Profesinės studijos: teorija ir praktika [Professional studies: theory and practice]. 2010, Nr. 6, p. 204-209
Keywords:
LT
Socializacija / Socialization; Suaugusiųjų mokymas / Adult education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje išsamiai aptariama besimokančios organizacijos sąvoka, įvairių mokslininkų požiūris į suaugusiųjų mokymąsi, nagrinėjamos mokymosi formos ir metodai. Straipsnyje analizuojami besimokančios organizacijos bruožai ir kuo tokia organizacija skiriasi nuo nesimokančios organizacijos. Aptariami besimokančios organizacijos pranašumai prieš kitas organizacijas laisvosios rinkos sąlygomis. Analizuojama, kokia nauda organizacijai ir darbuotojui iš mokymosi, kiek tai atsiliepia organizacijos veiklos efektyvumui, darbo kokybei. Nagrinėjamas mokymosi aplinkos kūrimas, taip pat aptariamos suaugusiųjų ugdymo ir mokymo ypatybės bei taikomų metodų įvairovė. Pristatomas empirinis tyrimas, kuriuo metu buvo apklausta 60 respondentų. Analizuojamas respondentų požiūris į nuolatinį mokymąsi, kokios mokymosi formos naudingiausios ir priimtiniausios, taip pat pristatomas respondentų požiūris į mokymosi galimybes bei darbdavių požiūris į besimokančius darbuotojus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Andragogas; Andragogika; Besimokanti organizacija; Nuolatinis mokymasis; Socializacija; Andragogist; Andragogy; Learning organization; Socialization and constant learning.

ENThe article analyzes the current trend of modern organization-continuous learning. This society, many call the knowledge society, because modern technology is changing the nature and relationships, development of society is changing human relationships, personal role in society, the interests and provisions. Thus, personal training phenomenon is not exhaustive-it lasts a lifetime. Training over a lifetime reflects the crucial feature of modern society. Lifelong learning includes not only the individual but also the organization as a single group of individuals approaching the objective. Lifelong learning is not just self-development needs, but also the economic circumstances dictated creature. However, acceleration of global business, its staff or its knowledge, skills and qualifications to improve in order to keep his job, and individuals who wish to successfully stay on the market of businesses and organizations. The article discusses in detail the concept of a learning organization, different scientists approach to adult learning, issue of learning the form and methods. The paper analyzes the characteristics of a learning organization and how the organization is different from stopped-learning organizations. Learning organizations discussed the advantages of the free market against other organizations. Analyzing how the organization and the employee benefit from learning how it affects the organization's efficiency, quality of work. Analyzed learning environment, as well as discuss and adult education and training characteristics and methods. Presents an empirical study, which surveyed 60 respondents. It examines the attitude of respondents to continuing training, what forms of learning and useful choice. Also it is delivered to respondent's approach to learning opportunities and the employers' approach to training for staff. [From the publication]

ISSN:
1822-3648
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69600
Updated:
2019-07-16 13:02:35
Metrics:
Views: 31    Downloads: 8
Export: