Analysis of typical Lithuanian features in the context of accession to the European Union

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Analysis of typical Lithuanian features in the context of accession to the European Union
In the Journal:
Journal of business economics and management. 2004, Vol. 5, no. 2, p. 85-96
Summary / Abstract:

LTGlobalizacijos procesai pasaulyje neišvengiamai paveikė Europos Sąjungą (ES), kurios ekonominės erdvės dalimi yra tapusi Lietuva. Socialinės ir kultūrinės aplinkos pokyčiai taip pat keičia organizacijų, personalo ir apskritai verslo valdymą. Vis dėlto mechaniškas vakarietiškų verslo formų ir vadybos metodų diegimas, neatsižvelgiant į svarbias nacionalines vertybes bei lietuvių charakterio bruožus, gali neduoti norimų rezultatų. Dėl šios priežasties tampa svarbu nustatyti, ar, lyginant su kitomis tautomis, lietuviams yra būdingi esminiai kultūriniai skirtumai. Šiame straipsnyje bandoma nustatyti tipiškų lietuvio savybių vaidmenį verslo valdyme Lietuvos narystės ES ir globalizacijos kontekste. Straipsnyje analizuojamos stereotipinės nacionalinės lietuvio charakteristikos, analizė grindžiama kitų autorių atliktų kiekybinių tyrimų (apklausų) rezultatais. Apklausos rezultatus išanalizavus SPSS statistinių duomenų apdorojimo programa, buvo iškeltos kelios tyrimo hipotezės. Tyrimas patvirtino prielaidas, kad respondentų nuostatos apie tipiškas, lietuviui būdingas savybes priklauso nuo amžiaus, pozicijos darbe ir lyties; tuo tarpu ketvirtosios hipotezės, teigusios, kad tokios nuostatos apie „lietuvišką būdą“ priklauso nuo išsilavinimo lygio, statistiniai duomenys nepatvirtino. Šiuo atveju atsakymų skirtumus nulėmė asmeninės apklausoje dalyvavusių respondentų charakteristikos. Šiame tyrime taip pat aptariamos Lietuvos perspektyvos ES.Reikšminiai žodžiai: Lietuvio savybės; Lietuvių savybės; Tautiniai stereotipai; Įžengusios šalys; Accession countries; Lithuanian features; National stereotype.

ENThe work reviews the influence of cross-cultural features in management in the context of globalization. The work analyses the particular characteristics of a national stereotype of a Lithuanian based on the survey of other authors. Several hypotheses have been suggested based on SPSS programmer during the survey. The research has corroborated that the correct reasoning of typical characteristic features of a Lithuanian depends on age, position, sex, while the hypothesis 4, asserting that the correct reasoning of typical characteristic features of a Lithuanian depends on education, hasn't been corroborated according to statistics and the variety of answers was due to different personal characteristics of respondents. Also the work analyses future forecasts for Lithuania in the European Union. [text from author]

DOI:
10.1080/16111699.2004.9636072
ISSN:
1611-1699; 2029-4433
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36213
Updated:
2020-12-15 13:32:47
Metrics:
Views: 33
Export: