Organizacinės kultūros ir komunikacijos sąsajos lyties aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacinės kultūros ir komunikacijos sąsajos lyties aspektu
Alternative Title:
Correlation among organizational culture, communication and gender
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2010, t. 53, p. 63-85
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Komunikacija; Lyties aspektas; Lytis; Organizacijų kultūra; Organizacinių kultūrų tipologija; Organizacinė kultūra; Organizacinės kultūros elementai; Aspect of gender; Communication; Elements of organizational cultur; Gender; Organizational culture; Tipology of organizational culture.
Keywords:
LT
Komunikacija; Lyties aspektas; Lytis; Organizacijų kultūra; Organizacinė kultūra; Organizacinės kultūros elementai; Organizacinių kultūrų tipologija.
EN
Aspect of gender; Elements of organizational cultur; Gender; Organizational culture; Tipology of organizational culture.
Summary / Abstract:

LTDidėjant dėmesiui organizacinei kultūrai, reikalaujama, kad vadovai pripažintų esminius organizacinės kultūros aspektus ir jų daromą poveikį darbuotojų pasitenkinimui darbu, vykdant įsipareigojimus, siekiant darbo rezultatų, darbuotojų tarpusavio sanglaudai, strategijai įgyvendinti ir t. t. Organizacinė kultūra daro poveikį darbuotojų elgsenai, kurios būdai yra perduodami vienų darbuotojų kitiems. Individai dirbdami organizacijoje ne tik kuria produktus ar paslaugas, gauna už tai atlyginimą, kopia karjeros laiptais, bet ir aktyviai kuria organizacinę kultūrą. Organizacinė kultūra yra kuriama ir palaikoma komunikacijos pagalba, o komunikacija yra vienas iš organizacinės kultūros elementų. Lytis kaip socialinis ir kultūrinis konstruktas taip pat yra vienas iš svarbesnių organizacinės kultūros elementų, nes požiūris į lytį, seksualumo suvokimas organizacijoje daro įtaką ten dirbantiems moterims ir vyrams, kita vertus, individo lytis taip turi poveikį organizacinei kultūrai. Atlikus organizacinių kultūrų tipologijų analizę, akivaizdu, kad yra dvejopo pobūdžio tipologijos, kurias galima įvardinti kaip tradicines (neakcentuojančias lyties aspekto) ir susijusias su lytimi. Kuriant organizacinę kultūrą, svarbu atkreipti dėmesį į lyčių aspektą, kuris padės geriau atsiskleisti individų vertybėms, nuostatoms, asmenybei; skatins stipresnę jų motyvaciją, individualių sprendimų priėmimą, darbą grupėmis ir komanda; turės poveikį vadovavimui ir lyderystei; skatins efektyvų konfliktų sprendimą ir sėkmingas derybas bei užtikrins sklandžius pokyčius organizacijoje.

ENThe aim of this article is to analyze a correlation between organizational culture, gender and communication. The analysis is based on theoretical approaches. The article analyzes the concepts of organization’s culture and organizational culture; organizational culture types; elements of organizational culture and its correlation with gender. Focal attention is paid to the elements of organizational culture, such as management style, organizational policy, stereotypes, informal socialization, organizational demography, language and communication, time management, work ideology, perception of gender and sexuality, artefacts. The latter elements have utmost connections with gender. There is an evident correlation among organizational culture, gender and communication. Organizational culture is created and supported by communication; herewith, communication is one element of organizational culture. Gender as a social and cultural construct is also an essential element of organizational culture, because the perception of gender and sexuality influences women and men in an organization; on the other hand, gender, especially gender demography and leadership, also affects the organizational culture. [From the publication]

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27519
Updated:
2020-02-22 15:19:16
Metrics:
Views: 27    Downloads: 12
Export: