Profesinės karjeros, vadovavimo stiliaus ir makiavelizmo raiška organizacijoje : lytiškumo aspektas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesinės karjeros, vadovavimo stiliaus ir makiavelizmo raiška organizacijoje: lytiškumo aspektas
Alternative Title:
Expression of professional career, management style and machiavellism within organization: the aspect of gender
In the Journal:
Mokslas ir edukaciniai procesai [Science and process of education]. 2009, Nr. 3 (9), p. 79-98
Keywords:
LT
Karjera / Career; Personalo vadyba / Personnel management; Socialinės teisės / Social rights; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atskleisti organizacijų vadovų nuostatų specifiškumą lytiškumo ir kitų sociodemografinių kintamųjų aspektu. Analizuojamas vadovavimo stiliaus lyties aspektu ir makiavelizmo raiškos tarpusavio ryšys, asmenybės savybės, priskiriamos vadovams vyrams ir moterims. Tyrimo metodas - apklausa raštu, naudojant uždaro tipo klausimyną, sudarytą iš makiavelizmo, lyčių vaidmenų ir stereotipinių nuostatų diagnozavimo, vadovavimo (valdymo) stiliaus nustatymo ir asmenybės savybių skalių. Tyrime dalyvavo 274 vadovai, atstovaujantys 6 profesinės veiklos sritims: švietimo ir mokslo, sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos, viešojo administravimo, pramonės ir gamybos bei paslaugų. Vadovavimas organizacijoje lytiškumo aspektu sąlyginai gali būti paaiškintas dviems dimensijomis: tam tikros srities pažiūrų visumos tikslui pasiekti, pasirenkant atitinkamas priemones dimensija ir lyčių lygybės dimensija, atspindinčia profesinės hierarchijos išsidėstymą bei lyčių lygybę. Egzistuoja ryšys tarp makiavelizmo ir tradicinių vadovavimo stilių. Nustatyta, kad moterims projektuojamas toks asmenybės savybių derinys, kuris atspindi socialinį konformizmą ir emocinį jautrumą, vyrams - socialinį nonkonformizmą, jėgos demonstravimą bei racionalumą atspindinčios asmenybės savybės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lyčių skirtumai; Makiavelizmas; Profesinė karjera; Vadovavimo stilius; Gender differences; Machiavellism; Management style; Management style and machiavellism; Professional career.

ENIn this article the peculiarities of the approach of organizations' managers towards the aspect of gender and other socio-demographic variables have been revealed. Mutual relations between management style considering the aspect of gender and the expressions of Machiavellism have been analysed and personal features for managers and manageresses have been allocated. The method of research is written questionnaire, by applying the questions of closed type, comprising of machiavellism, roles of genders and diagnosis of stereotypical approach, determination of management style and ranges ofpersonal features. 274 managers have participated in this research; they have represented 6 fields of professional activities: education and science, health protection, social security, public administration, industry and manufacturing and services. Management within the organisation in the aspect of gender may be conditionally explained by rwo dimensions: the dimension of whole complex of particular approaches to reach the goal by selecting the relevant means for it and the dimension of gender equality, which reflects the position of professional hierarchy and the equality of genders. There a relation between Machiavellism and traditional management styles exists. It is determined, that such mix of personal features is projected for women, which reflect social conformism and emotional sensitiveness. On the contrary for men — social non-conformism, demonstration of power and personal features reflecting rationality. [From the publication]

ISSN:
1822-4644; 2345-0681
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41221
Updated:
2017-09-17 06:58:41
Metrics:
Views: 34
Export: