Adult learning organization : (andragogical rating)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Adult learning organization: (andragogical rating)
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2011, Nr. 1 (54), p. 139-146
Keywords:
LT
Socializacija / Socialization; Suaugusiųjų mokymas / Adult education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami besimokančios organizacijos bruožai, kuo ji skiriasi nuo nesimokančios organizacijos. Aptariami besimokančios organizacijos pranašumai laisvosios rinkos sąlygomis, lyginant su kitomis organizacijomis. Nagrinėjama, kokia nauda organizacijai ir darbuotojui iš mokymosi, kiek tai atsiliepia organizacijos veiklos veiksmingumui, darbo kokybei. Nagrinėjamas mokymosi aplinkos kūrimas, aptariami suaugusiųjų ugdymo ir mokymo ypatumai bei metodai. Pristatomas empirinis tyrimas, kurio metu apklausta 60 respondentų. Nagrinėjamas andragogų požiūris į nuolatinį mokymąsi, kokios mokymosi formos naudingiausios ir priimtiniausios. Pristatomas respondentų požiūris į mokymosi galimybes ir darbdavių požiūris į besimokančius darbuotojus. Straipsnyje apibendrinama teorija ir empiriniai duomenys, kurie leidžia teoriškai besimokančiai organizacijai priskiriamus bruožus įvertinti juos taikant praktiškai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Andragogas; Andragogika; Andragogist; Andragogy; Besimokanti organizacija; Learning organization; Socializacija ir nuolatinis mokymasis; Socialization and constant learning; Andragogas; Andragogika; Andragogist; Andragogy; Besimokanti organizacija; Learning organization; Nuolatinis mokymasis; Socializacija; Socialization and constant learning.

ENThe article discusses in detail the concept of a learning organization, different scientists approach to adult learning, issue of learning the form and methods. The paper analyzes the characteristics of a learning organization and how the organization is different from stopped-learning organizations. Learning organizations discussed the advantages of the free market against other organizations. Analyzing how the organization and the employee benefit from learning how it affects the organization's efficiency, quality of work. Analyzed learning environment, as well as discuss and adult education and training characteristics and methods. Presents an empirical study, which surveyed 60 respondents. It examines the attitude of respondents to continuing training, what forms of learning and useful choice. Also it is delivered to respondent's approach to learning opportunities and the employers' approach to training for staff. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28717
Updated:
2018-12-17 12:57:53
Metrics:
Views: 34    Downloads: 1
Export: