Šiaulių įmonių naudojimasis mokesčių lengvatomis už motyvuojančias įmokas darbuotojų naudai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiaulių įmonių naudojimasis mokesčių lengvatomis už motyvuojančias įmokas darbuotojų naudai
Alternative Title:
Usage of tax privileges for employee beneficial motivation payments by Šiauliai companies
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2008, Nr. 4 (20), p. 258-265
Summary / Abstract:

LTĮmonės siūlomą naudą individas matuoja vertingumo jam matu. Būtų klaidinga pervertinti moralinių paskatų svarbą, kadangi daugelis vertybių yra materialinės, taigi ir stimulai turėtų būti atitinkamai parenkami. Brangstant pragyvenimui, nuvertėjant pinigams, didėja nerimas dėl materialinio užtikrintumo, auga socialinio stabilumo poreikis. Šiuo atveju ilgalaikės įmokos darbuotojų naudai veikia kaip materialinis ir moralinis stimulas. Todėl tos įmonės, kurios investuota į darbuotojų pensijų, sveikatos fondus, gyvybės draudimą, įgyja geresnių perspektyvų įgyti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos specialistus. Tyrimo tikslas - išanalizuoti mokesčių lengvatų naudojimąsi, taikant įmokas darbuotojų naudai Šiaulių miesto įmonėse. Įmonės turėtų būti suinteresuotos darbuotojus motyvuoti įmokomis jų naudai, kadangi galima pasinaudoti įstatymų teikiamomis lengvatomis. Tačiau tyrimo rezultatai patvirtino hipotezę, jog pripažintos motyvavimo įmokomis darbuotojų naudai priemonės tirtose Šiaulių miesto įmonėse nėra efektyvios ir plačiai naudojamos. Iš tyrimo rezultatų galima spręsti, jog organizacijose stokojama informacijos apie šalies įstatyminės bazės teikiamas galimybes už įmokas darbuotojų naudai sumažinti apmokestinamąjį pelną. Tokį pasyvų naudojimąsi mokesčių politikos teikiamomis galimybėmis galėjo lemti ne tik informacijos stoka, bet ir ribota darbdavių kompetencija. Galima daryti prielaidą, jog informacijos srauto didinimas, metodo populiarinimas tarp darbdavių ir profesinių organizacijų padidintų įmokas darbuotojų naudai mokančių įmonių skaičių. Pažymėtina, jog būtina ir didesnė mokestinių valstybės institucijų iniciatyva.

ENBenefits offered by the company are valued by individuals according to their value to them. The important of moral stimuli should no be overestimated; since the most of values are material ones, stimuli should be chosen adequately. Living becomes more expensive, the value of money decreases, and people become worried about their material safety – they need for greater social stability. In this case, long-term payments for the benefit of employees appear as material and moral stimuli. Thus, companies that invest in employee pension and health care funds have better perspectives in recruiting and keeping high qualification specialists. The objective of the research is to analyse the use of tax privileges in order to make payments for the benefit of employees in Šiauliai city companies. Companies should be interested in motivating employees by payments for their benefit as they may use tax privileges in these cases. But the results of the research confirmed the hypothesis, that acknowledged motivational payments for the benefit of employees were not effective and widely used in Šiauliai city companies. The results of the research imply thinking that business organisations lack for the information about the possibilities set in national legal base, i.e. to decrease profit before taxes on the payments affected for the benefit of employees. Such a passive use of tax privileges may be affected not only by the lack of information, but also by limited competence of the employers. We can conclude that the increase of the information, method popularisation among the employers and labour unions would increase the number of companies that make payments for the benefit of their employees. It should be noted, that greater initiative from state tax institutions is necessary too.

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18854
Updated:
2018-12-17 12:18:50
Metrics:
Views: 10
Export: