Viešojo sektoriaus institucijų strateginis valdymas : vadovėlis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešojo sektoriaus institucijų strateginis valdymas: vadovėlis
Publication Data:
Vilnius : [MRU Leidybos centras], 2005.
Pages:
335 p
Keywords:
LT
Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTVadovėlyje pateikiamas viešojo sektoriaus institucijų strateginio valdymo kursas, apimantis šio dalyko teorinius ir praktinius aspektus. Parodoma, kaip skirtingų strategijos mokyklų teiginiai gali būti naudojami institucijų valdyme. Daug dėmesio skiriama sisteminiam ir programiniam strateginio valdymo požiūriams. Atskleidžiami esminiai privataus sektoriaus organizacijų ir viešųjų institucijų strateginio valdymo skirtumai, pateikiama strateginio proceso struktūra ir etapai, tradicinės ir programinės organizacinės struktūros, strateginės kontrolės ir vertinimo pagrindai. Vadovėlis skirtas aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų studentams, taip pat praktikams, norintiems patobulinti arba susisteminti šios srities žinias bei patirtį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Viešasis valdymas; Strateginis valdymas; Strateginis planavimas; Strategijų įgyvendinimas; Strategijos vykdymo kontrolė; Public management; Strategic management; Strategic planing; Implementation of strategies; Control of implementation of strategies.

ENThe handbook provides a course in strategic management of institutions of the public sector, covering the theoretical and practical aspects of the subject and shows how statements of different schools of strategy can be used in management of institutions. Significant attention is dedicated to the systematic and programme views of strategic management, the essential differences of strategic management of organizations of the private sector and public institutions are revealed, the structure and phases of the strategic process, the traditional and programme organizational structures and strategic control and evaluation grounds are presented. The handbook is intended for students of further and higher educational institutions, as well as for practitioners, wishing to improve or systematize their knowledge and experience in the area.

ISBN:
9955190213
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3784
Updated:
2014-05-23 11:02:18
Metrics:
Views: 313
Export: