Socialinė atsakomybė viešajame sektoriuje ir versle : lyginamoji analizė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinė atsakomybė viešajame sektoriuje ir versle: lyginamoji analizė
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2008, Nr. 1, p. 70-79
Summary / Abstract:

LTSocialinės atsakomybės koncepcija susiformavo XLX-XX amžių sandūroje, tačiau Lietuvoje tik dabar pradedami diegti socialinės atsakomybės principai ir standartai. Besiformuojanti informacinė visuomenė, kurią kasdien pasiekia milžiniški informacijos srautai, pradeda turėti lemiamos reikšmės tiek verslo, tiek viešo jo sektoriaus institucijų sprendimams ir veiklos standartams. Nuolat augant visuomenės reikalavimams ir lūkesčiams, organizacijos j savo strategijas ir kasdiene veiklą integruoja socialinės atsakomybės principus ir standartus, kurių įgyvendinimo efektyvumą versle kontroliuoja rinkos mechanizmai, o viešajame sektoriuje - visuomenė. Vis dėlto šiandienine situaciją Lietuvoje socialinės atsakomybės įgyvendinimo aspektais galima vadinti gana skurdžia - nėra tinkamai parengtos teisinės bazės, organizacijos socialiai atsakingas veiklas įgyvendina gana žemu lygiu, deda nepakankamai pastangų sociumui ir jo gerovei formuoti, iš esmės nesuvokiama socialinės atsakomybės visuomenei prisiėmimo svarba. Kad būtų padidintas socialinės atsakomybės įgyvendinimo lygis Lietuvoje, būtinas verslo ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimas siekiant bendrų tikslų socialinėje plotmėje. [Iš leidinio]

ENThough the concept of social responsibility emerged in the junction of the 19th - 20th centuries, the principles and standards of social responsibility have been introduced in Lithuania only recently. The developing information society that daily receive huge flows of information, have started making the crucial influence to the decisions and standards of activities of organisations of business and public sectors. Since the requirements and expectations of society are constantly growing, organizations are integrating principles and standards of social responsibility into their strategies and day-to-day activities, and the efficiency of their implementation is being controlled by market in business and society in the public sector. Nevertheless, the situation in the field of implementation of social responsibility in Lithuania can be assessed as a rather poor because there is no legal base properly prepared, organizations are implementing socially responsible activities at a rather low level, the insufficient exertions are made to create the socium and form public welfare, and in general, the importance of social responsibility towards society is wrongly understood. To ensure increase of social awareness level in Lithuania, cooperation between business and public sectors is necessary in order to realise common objectives in the social environment. [From the publication]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14896
Updated:
2019-04-03 10:07:17
Metrics:
Views: 96
Export: