Strateginis planavimas Šiaulių universitete

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Strateginis planavimas Šiaulių universitete
Alternative Title:
Strategic planning in Šiauliai University
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2006, Nr. 2 (9), p. 50-54
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTŠalies aukštosios mokyklos rengia institucinius strateginius planus. Tačiau nors šalies mokslininkai plačiai analizuoja, kuria teorijas įmonių, savivaldybių strateginio valdymo ar planavimo klausimais, bet iš esmės pačių aukštųjų mokyklų strateginio planavimo nenagrinėja, t. y. aukštojo mokslo kokybinė strateginė plėtra paliekama daugiau savieigai ir savirefleksijai. Straipsnio tikslas - identifikuoti strateginio planavimo ypatumus aukštojo mokslo institucijoje, būtent Šiaulių universitete. Autoriaus nuomone, tikslinga sudaryti strateginio planavimo universitetuose eigos schemą, atitinkančią plėtotinės metodologijos principą. Tai būtų labiau racionalus pasirinkimas dėl nuolatinių ir itin greitų pokyčių tiek socialinėje, tiek politinėje aplinkoje. Išanalizavus strateginio planavimo vaidmenį aukštųjų mokyklų veikloje, galima teigti, kad teoriškai universiteto strateginės veiklos planas turėtų būti dokumentas, kuriamas aukščiausiame universiteto valdymo lygyje ir sudarantis pagrindą kitų lygių planams. Identifikavus esminius strateginio planavimo aspektus Šiaulių universitete, galima tvirtinti, kad strateginių planų rengimas fakultetuose prastai suvoktas, todėl planai ne visuomet atitinka jiems keliamus reikalavimus. ŠU fakultetų strateginių planų analizė leidžia teigti, kad juose visiškai nenagrinėtas konkurencingumo aspektas, o planų įgyvendinimo kontrolė, koregavimų tvarka ir atsakomybė už veiklą numatoma tik formaliai. Strateginių planų kūrimas iš apačios aukštyn universitetuose galimas tik tuo atveju, jei aukščiausi universiteto valdymo organai aiškiai nurodo bendrus tikslus, kurie turi atsispindėti fakultetų strateginiuose planuose.

ENStrategic planning of the sector of higher education in Lithuania and strategic management of its institutions are analyzed in the article. Research relevance is conditioned by the fact that there are 49 higher education institutions in Lithuania. By their structure and management system higher education institutions may be compared with big companies or even corporations. Strategic planning in an organization conditions its successful and purposeful functioning in a competitive environment. The aim of this research is to identify the specificity of strategic planning in a higher education institution, Šiauliai University. Having performed the research it is possible to state that theoretically a strategic plan of the University activities should be a document developed by the University highest level management and taken as the basis for planning at other levels. Having Identified essential aspects of strategic planning in Šiauliai University it is possible to summarize that strategic plans of the faculties are poorly developed as they do not always meet imposed requirements. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Viešojo sektoriaus institucijų strateginis valdymas : vadovėlis / Malvina Arimavičiūtė. Vilnius : [MRU Leidybos centras], 2005. 335 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4612
Updated:
2018-12-17 11:46:29
Metrics:
Views: 23    Downloads: 3
Export: